Kadınlardan “İstanbul Sözleşmesi’nden Çekilmiyoruz” Tepkisi

Türkiye’nin birçok ilindeki kadın hakları platformları ve savunucuları; dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki göstermek için "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz" sloganıyla alanlara çıkıyor.

Resmi Gazete’de dün gece yayımlanan kararnamede; “Türkiye Cumhuriyeti adına 11.05.2011 tarihinde imzalanan ve 10/02/2012 tarihli Bakanlar kurulu kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3’üncü maddesi gereği karar verilmiştir.” deniliyor.

Hukukçular, TBMM’de kabul edilen sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtirken; kadın örgütleri de birçok ilde sözleşmeden çekilme kararına karşı tepki gösterilerine başlayacaklarını duyurdular. Kadın hakları savunucuları sözleşmenin kadına şiddet ve kadın cinayetlerini önlemekte önemli olduğunu belirterek uzun süredir “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” kampanyası yürütüyor.