Hrant Dink Vakfı’nın “Sivil Toplum Ekran Paylaşıyor” Panel Serisine Davetlisiniz

Hrant Dink Vakfı, sivil toplum alanında güncel tartışmaları, ihtiyaçları ve sorunları ele alacağı “Sivil Toplum Ekran Paylaşıyor” adlı yeni bir panel serisine başlıyor. Türkiye ve Türkiye dışından sivil toplum profesyonelleri, akademisyenler, uzmanlar ve insan hakları aktivistlerinin katılacağı çevrimiçi panel serisinin ilki “İnsan Hakları Hareketi Krizde mi?” 17 Mart 2021 saat 18.00’de.

“Sivil Toplum Ekran Paylaşıyor” panel serisinde sivil toplumdaki temel yaklaşımları, sivil toplumun sınırları ve sorumluluklarını, farklı kimlikler etrafında örgütlenmesini, sivil alanın değişen yüzlerini, Türkiye’de sivil toplum algısını, filantropi ve sivil toplum kuruluşlarının iç dinamikleri konuşulacak.

Panel serisinin açış konuşmasını Yale Üniversitesi Tarih ve Hukuk Profesörü Samuel Moyn yapacak. Moderatörlüğünü TEPAV AB Enstitüsü Direktörü Nilgün Arısan Eralp’in yapacağı “İnsan Hakları Hareketi Krizde mi?” başlıklı açış konuşmasında, insan haklarının nerelerde yetersiz kaldığı, neoliberal politikaların yaygınlaştığı bir düzende insan hakları hukukunun konumunu ve insan hakları hareketinin bugünü tartışılacak.

17 Mart, saat 18.00’de başlayacak etkinlikte Türkçe, İngilizce ve Doğu Ermenice simültane çeviri yapılacak.

Kayıt

Panel serisine buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

Panel serisinin gelecek etkinlikleri, tarihleri ve konuşmacıları hakkında detaylı bilgi için bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Program
Açış Konuşması: İnsan hakları hareketi krizde mi?
17 Mart Çarşamba
18.00-19.00
Samuel Moyn – Yale Üniversitesi
Nilgün Arısan Eralp – Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
Sivil toplumda temel yaklaşımlara bakış: Hizmet ve savunuculuk
24 Mart Çarşamba
18.00-20.00
Mahmut Can İsal – Hayata Destek Derneği
Elmas Arus – Sıfır Ayrımcılık Derneği
Hakan Ataman – Moderatör
Sivil toplumun manevra alanları: Görevler, sorumluluklar ve sınırlar
7 Nisan Çarşamba
18.00-20.00
Metin Bakkalcı – Türkiye İnsan Hakları Vakfı
Goran Miletić – Civil Rights Defenders
Feray Salman – İnsan Hakları Ortak Platformu
Ahmet İnsel – Moderatör
Sivil toplumu yeniden düşünmek: Kimlikler, değerler ve toplumsal fayda
21 Nisan Çarşamba
18.00-20.00
Emrah Gürsel – the Kreuzberg Initiative against Anti-Semitism (KIgA)
Yıldız Tar – KaosGL
Işık Tüzün – Eğitim Reformu Girişimi
Ferhat Kentel – Akademisyen
Ayşe Köse Badur – Moderatör
Sivil Alanın Yeniden İnşası: Değişen yüzler
Panel konuşmacıları ve tarih bilgisi yakında duyurulacaktır.
Toplumun gözünden sivil toplum: Algılar, yaklaşımlar ve dönüşümler
Panel konuşmacıları ve tarih bilgisi yakında duyurulacaktır.
Sürdürülebilir sivil toplum: Kaynak dağılımı, filantropi ve bağışçı davranışları
Panel konuşmacıları ve tarih bilgisi yakında duyurulacaktır.
Sivil toplum 2.0: Değişimin dinamikleri
Panel konuşmacıları ve tarih bilgisi yakında duyurulacaktır.