“Sanatçılar İçin Bir Destek Programı Hazırlanması Elzem”

İzmir Müzisyenler Derneği Başkanı Oktay Çaparoğlu, müzik sektöründe yaşanan güvencesizliğin pandemiyle birlikte iyice derinleştiğini ve ‘müzik emekçilerinin’ en temel ihtiyaçlarını karşılamak noktasında dahi zorlandığını belirterek, “Ciddi yoksulluk ve yoksunluk yasayan sanatçılar için bir destek programı hazırlanması elzemdir” dedi.

İzmir’de son üç ayda üç müzisyenin yaşamına son verdiğini belirten Oktay Çaparoğlu, “Müzisyen arkadaşlarımızın içine girdiği psikolojik ve sosyal bunalımda, belirsizliği devam eden pandemi süreci büyük rol oynamakta. Mesleklerini, sanatlarını icra edememek, müzikten uzak kalmak, kendi emeğiyle ekmeğini kazanamamak, sosyal destekten, asgari geçim standardından, insani yaşam koşullarından uzakta çaresizlik duygusuyla baş etmek ruhumuzda derin onarılmaz yaralar açıyor. İntiharlar sadece parasızlıkla açıklanmamalı. Asıl faktör nereye atsak elimizin kuruduğu düşüncesi ve toplumsal ekonomik psikolojik baskılar karşısında artık baş etme gücü ve direncimizin kırılması maalesef büyük rol oynamakta.” Dedi.

Dayanışma Çabaları…

Oktay ÇaparoğluMüzik ve sahne emekçileri için koşulların genel olarak zor olduğunu kaydeden Çaparoğlu, “Bir popüler tüketim nesnesi haline getirilen sanat ve özelde müzik, bizim gibi ülkelerde ancak ya kadrolu-devletle bağlantılı bir iş olarak icra edildiğinde  ya da iyi yerlerde çalışıp kendinizi kanıtladığınızda,  popülerlik kazandığınızda bir geçim kaynağı olabilmekte. Ülkemizde müzik emekçileri çok düşük ücretlerle, sosyal güvence ve  iş güvenliği dahil hiçbir kamusal koruma olmadan, günü birlik kazançlarla, sözleşmesiz, uzun süreli, kötü çalışma  şartlarında mesleklerini ve sanatlarını icra ediyorlar. Mekanlarda şiddete uğruyorlar, haklarını alamadıklarında bir statüleri olmadığı için buna dair bir hak arayışında (mesela sigortasız çalışma ile ilgili şikayet etse dahi) sonuç alamıyorlar, herhangi bir toplumsal olay, afet, savaş, salgın vb durumda ilk müzik ve sanat susturulduğu için sürekli mağduriyet yaşıyorlar.” Dedi. İzmir Müzisyenler Derneği’nin kurulma motivasyonunda müzik ve sahne emekçilerinin haklarının sosyal güvenlik şemsiyesi altında korunduğu bir değişimin sağlanmasının yer aldığını belirten Çaparoğlu, pandemiyle iş alanı kalmayan müzisyenler için dayanışma projelerine yoğunlaştıklarını kaydetti.

Oluşturdukları online gruplarla müzisyenlerle hem maddi hem manevi olarak dayanışmaya çalıştıklarını belirten Çaparoğlu, “Bu gruplara 700’den fazla müzisyen ekli. Her tarzdan müzisyeni etkileyen bir süreç oldu. Müzisyenler çok para biriktirebilen, yatırım yapabilen insanlar değiller. Büyük orkestralarda çalan emektar müzisyenler bile ciddi yokluklarla karşılaştılar. Özellikle 65 yaş üstü olanlar bir de eve kapanmak zorunda kalınca psikolojik olarak da yalnızlaşma hissiyle baş etmek durumunda kaldılar.” Diye konuştu.

Sosyal Güvenlik Şemsiyesi…

izmir müzisyenler derneği“Yoksulluk ve yoksunluk yasayan  sanatçılar için bir destek programı hazırlanması elzemdir” diye konuşan Çaparoğlu, sanatçıları korumaya dönük sosyal programların uygulanması gerektiğine işaret etti.

Önlemlerin alınarak mekanların açılması gerektiğini belirten Çaparoğlu, “Müzikli işletmelere kira desteği ve istihdamı teşvik edici sosyal politikaların uygulanmasını, insanların ekmeklerini kazanır hale gelmelerinin sağlanmasını talep ediyoruz. Kayıt dışı çalışmaya karşı tüm sanatçıların ve diğer sektörlerdeki işçi ve emekçilerin sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmasını, sigortalılığı kolaylaştırıcı ve teşvik edici düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz. Sanatı ve sanatçıyı koruyan, sanatını icra ederek ekmeğini kazanmasını sağlayacak program ve projelerin uygulanmasını (dijital konserler vb) istiyoruz.” Dedi.

Çaparoğlu bu taleplerle Türkiye Esnaf Platformu adıyla bir ağ oluşturduklarını ve taleplerini dile getirmek için yedi ayrı ilde basın açıklaması yapacaklarını da sözlerine ekledi.