Tahir Elçi Gençlik Akademisi Başlıyor!

Tahir Elçi Gençlik Akademisi başvuruları başladı. Son başvuru tarihi 24 Ocak saat 23.59.

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, ProtectDefenders.eu desteği ile İnsan Hakları perspektifinde çeşitli konuların ele alındığı “Tahir Elçi Gençlik Akademisi” programını başlatıyor.  ProtectDefenders.eu tarafından İnsan hakları savunucusu (İHS) sivil toplum kuruluşlarının gündelik çalışmalarına devam edebilmelerini sağlamak ve savunuculuk çalışmalarına daha elverişli bir ortam yaratmak için başlatılan hibe programına Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı da uygun görüldü.

Bu çerçevede, Tahir Elçi Gençlik Akademisi gerek eğitim açısından gerekse bilgiye erişim noktasında dezavantajlı durumda olan 18-35 yaş arasında ve öncelikli olarak Diyarbakır’da yaşayan gençleri kapsayan ancak Türkiye geneli de başvuruya açık olan bir programdır. Akademide, her ay bir konu ele alınarak, cinsiyet farkı gözetmeksizin seçilmiş 20 genç bir yıl boyunca belirlenen konularda hem teorik hem de pratik olarak eğitime tabi tutulmaya çalışılacak.

Akademinin Amacı

Akademi sayesinde gençlerin dünyayı daha iyi yorumlaması, edebiyat, kültür, hukuk, düşünce ve birçok sosyal bilimler alanında akademik yönüyle gelişimleri ve bilgilenmeleri amaçlanıyor.

Ayrıca;

 • Gençlerin benlik saygısı ve kendine güvenini oluşturmak,
 • Kişisel ve toplumsal ilişkileri yönetme yeteneklerini geliştirmek,
 • Kültür, sanat ve toplumsal bilincini desteklemek,
 • Değerli ve öğrenmeye zorlayıcı yeni deneyimler sunacak yeni bilgi, beceri ve tutumlar geliştirmesine olanak tanıyan öğrenme fırsatları sağlamak,
 • Karar alma süreçlerine aktif katılmalarına olanak tanımak,
 • Bireysel kapasitelerini, sosyal farkındalık ve sosyal dayanışma duygusunu geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Vatandaşlık hakları bilincini arttırıp gençlerin neler söyleyebileceklerini dinlemek, duymak ve yol açıcı olmaya çalışacak tartışma kültürünün oluşturulması için bir yıl sürecek Tahir Elçi Gençlik Akademisi programı oluşturuldu.
Metodoloji
 • Yılın her ayı belirlenen bir konu üzerinde, alanında yetkin uzmanlar davet edilerek konu hakkında katılımcılara teorik bilgi verilerek somut örnekler üzerinde pratikler yapılacak.
 • 12 farklı konu ve 12 ay sürecek bu akademi programının sonucunda, katılımcılardan bir yıl içinde aldıkları eğitim sonrası herhangi bir konu üzerine akademik makale hazırlamaları beklenecek.
 • Hazırlanacak makalelerin kitaplaştırılması ve bu makaleler arasında seçilecek dört makalenin Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı’nın Kırık Saat Dergisi’nde yayınlanması sağlanacak.
 • Bir yıl sürecek olan Tahir Elçi Gençlik Akademisi’ni başarıyla tamamlayan katılımcılara Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı olarak başarı belgesi verilecek.
Katılımcı Profili

18-35 yaş arasında, insan hakları kültürüne duyarlı herkes, Tahir Elçi Gençlik Akademisi’ne bu eğitimden yararlanmak için başvurabilir.

Katılımcılar İçin Belirlenen Kriterler;
 • 18-35 yaş arası bireyler,
 • Cinsiyet dengesi,
 • 12 ay boyunca tam katılımın taahhüt edilmesi,
 • Başvuru formu,
 • Özgeçmiş (CV)
 • Motivasyon mektubu
 • Referanslar

*Diyarbakır’da ikamet eden bireyler için başvuruların kabulü önceliklidir.

Konular
 1. İnsan Hakları Savunuculuğu
 2. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadın Hakları
 3. İfade Özgürlüğü
 4. Ayrımcılık ve Nefret Söylemi
 5. Medya ve Sansür
 6. Eğitimde Anadil Hakkı
 7. Edebiyat ve Hukuk Karşılaştırması
 8. Kültürel Haklar ve Kültürel Miras
 9. Kürt Sözlü Tarihinde Dengbêjlik
 10. Toplumsal Hafıza Çalışmaları
 11. Kent Mimarisi ve Kent Sorunları
 12. Hukuk Felsefesi ve Etik
Başvuru

Başvuru formunuzu 24 Ocak saat 23.59’ a kadar doldurup CV’nizi ve motivasyon mektubunuzu ekleyerek gönderebilirsiniz.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitimle ilgili detaylı bilgiye ise bağlantıdan ulaşabilirsiniz.