Çatışma Süreçleri ve Çözüm Deneyimleri Programı Dersleri Kitaplaştırıldı

Hak İnisiyatifi Diyarbakır Şubesi, İnsan Hakları Okulu bünyesinde yürütülen Çatışma Süreçleri ve Çözüm Deneyimleri Programı’nın derslerini kitaplaştırdı. Kitapta okulun etki değerlendirmesiyle ilgili bir bölüm de bulunuyor.

Barışı Yeniden Konuşmak: Çatışma Süreçleri ve Çözüm Deneyimleri kitabı, farklı ülkenin çatışma süreçlerini ve çözüm tecrübelerine odaklanıyor. Afganistan tecrübesini araştırmacı Enise Malbat, Endonezya tecrübesini akademisyen Cuma Çiçek, Filipinler tecrübesini İHH Mütevelli Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Kolombiya tecrübesini DEMOS Araştırma’dan Nisan Alıcı’nın anlattığı kitabta,  akademisyen Vahap Coşkun’un, Türkiye’de yürütülen Çözüm Süreci’ni ele alarak Akil İnsanlar deneyimini ve çatışmaların başlamasından bu yana sürdürülen çözüm arayışları ile ilgili değerlendirmeleri yer alıyor.

İnsan Hakları Okulu programıyla ilgili etki değerlendirmesinin de yer aldığı kitapta, “Diyarbakır İnsan Hakları Okulu, sivil toplumun alanının daraldığı bir dönemde 101 kişiye nitelikli bir insan hakları eğitimi sunmuş ve bu programa katılanların önemli bir kısmı sivil toplum alanının içinde az ya da çok gönüllü çaba sürdürmeye başlamışlardır. Diyarbakır İHO, HAK İnisiyatifi’nin belirtilen özellik ve pozisyonu itibariyle sadece HAK İnisiyatifi için değil, Diyarbakır ve çevre illerin sivil toplum kuruluşları için de nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkıda bulunmaktadır. Diyarbakır İnsan Hakları Okulu, HAK İnisiyatifi bünyesinde bugüne kadar eksiklik ve aksaklıklarını gidererek niteliğini arttıragelmiştir. Bu prensiple tecrübe ve birikimini aktarmaya devam edecektir.” deniliyor.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.