“Toplumsal Hayata Tam Katılım için Erişim Hakkımızı İstiyoruz”

Engel-Siz Yaşam Derneği yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının engelliler alanındaki sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmasını ve seslerini duyması için bir video hazırladı.

Engel-Siz Yaşam Derneği, 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun‘un yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen 15 yıla, BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmeye taraf olmanın üzerinden geçen 13 yıla rağmen yasanın ve sözleşmenin gereklerinin hala yerine getirilmediğini, denetim ve yaptırımların yeterince uygulanmadığını belirtiyor.

2020 itibari ile hala;

  • Yüzlerce kamu binasının erişilebilir olmadığı
  • Kentler, açık alanlar, konutlar ve toplu taşıma araçları planlanırken engellilerin yok sayıldığı
  • Haklara, hizmetlere, ortak kullanılan mekanlara, bilgiye, iletişime, adalete engelliler tarafından erişilemediği
  • Türkiye’de yaşayan engellilerin önemli bir kısmının eğitim ve istihdamdan eşit yararlanamadığı
  • Seçme ve seçilme hakkını kullanırken engellerle karşılaşıldığı
  • Toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılım sağlanamadığı gözlemleniyor.

Erişim konusundaki çalışmaların özellikle bağımsız yaşam ve toplumsal hayata katılım açısından çok önemli olduğu vurgulanıyor. Engel-Siz Yaşam Derneği bu nedenle Erişim İhbar Hattı oluşturdu. İzmir’de yaşayan engelli bireylerin yaşadıkları erişim sorunlarını ihbar edebilecekleri bu hat sayesinde erişim ile ilgili sorunlar karar alıcılara bildirilecek ve bu konuda yapılması gereken iyileştirmeler takip edilecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü için karar alıcılardan istenen, bu konuda sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak erişim sorununun ortadan kaldırılması için çalışmalar yapılması, karar mekanizmalarına engelli bireylerin de dahil edilmesi.

Toplumsal Hayata Tam ve Eşit Katılım Hakkımızdır, Erişim ise bu hakkın can damarıdır.