beraberce Akademi Barış Eğitimcisi Eğitimi Başlıyor

beraberce Akademi, barış için barış üzerine beraberce düşünmek, düşünmeyi yaygınlaştırmak ve barışı mümkün kılmak için herkesi Barış Eğitimcisi olmaya davet ediyor. Son başvuru tarihi 7 Aralık Perşembe, saat 18:00.

beraberce Akademi Barış Eğitimcisi Eğitimci Eğitimi’ne katılabilmek için beraberce Akademi’nin daha önce düzenlemiş olduğu “barış” temalı programlarından en az birine katılmış olmanız gerekiyor.

Barış Akademisi Kolektif Öğrenme Deneyimine buradan başvurabilirsiniz.

Eğitimi Programı dört temel bölümden oluşuyor:

Bölüm 1 – Barış için Kavramsal Çerçeve

Bölüm 2 – Özgürleştirici/Dönüştürücü Yetişkin Eğitimi için Teorik Çerçeve

Bölüm 3 – Bir Yetişkin Eğitimci Olarak Barış Eğitimcisi için Yetişkin Öğrenmesi ve Kolaylaştırıcılık Yöntemleri

Bölüm 4 – Barış Eğitimi için Eğitim Modülü Geliştirme ve Uygulama

2 haftada bir gerçekleşecek 10 çevrimiçi buluşmada kapsanacak bu dört bölümün sonunda katılımcıların bir eğitim modülü geliştirmiş olmaları ve aşağıda takvimlenmiş Barış Kampında pilot uygulama gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Barış Eğitimcisi Sertifikası, programın tamamlanmasını takip eden altı ay içinde uygulanması zorunlu 3 barış eğitiminin beraberce Akademi’nin izleme ve değerlendirmesi kapsamında yürütülmesinin ardından verilecek.

Son Başvuru: 17 Aralık Perşembe, saat 18:00

Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması: 21 Aralık Pazartesi, saat 12:00

Program Başlangıç Tarihi: 26 Aralık Cumartesi (Hafta sonu grubu) & 28 Aralık Pazartesi (Hafta içi grubu)

Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgiye de buradan ulaşabilirsiniz.