Bursa’da“Sivil Toplum Kuruluşlarında Dijital Dönüşüm STK 4.0” Projesi

Bursa Yıldırım Belediyesi, Bursa Düşünce Kulübü, İçİşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında “Sivil Toplum Kuruluşlarında Dijital Dönüşüm STK 4.0” projesi hayata geçirildi. Proje, yerel yönetim ve sivil toplum işbirliği kapsamında sivil alanın dijital dönüşümüne belediyelerin katkı sağlamayı amaçladığı iyi uygulama örnekleri arasında değerlendirilebilir.

Yıldırım Belediyesi hayata geçirdiği “Sivil Toplum Kuruluşlarında Dijital Dönüşüm STK 4.0” projesi ile kurumların gelecek vizyonuna artı değer sağlıyor. Proje kapsamında Bursa’daki 3 bin STK çalışanı gönüllüsü ve üniversite kulüplerinde aktif olan öğrencilere dijital dönüşüm kaynak geliştirme ve proje hazırlama eğitimleri verilecek.

Bursa STK 4.0 ProjesiTürkiye’nin dijital dönüşümünün sivil toplum ayağına destek sağlayacak proje doğrultusunda, endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile STK’ların etkili ağlar oluşturması, karar alma mekanizmalarına aktif katılımın sağlanması ve toplumsal sorunlara katılımcı çözümler üretilmesi için kurumsal kapasitelerinin dijitalleşme yoluyla artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek eğitimler, Bursa Düşünce Kulübü dernek binasında, Ocak 2021’de başlayacak.

Proje kapsamında katılımcılara verilecek eğitimlerin başlıkları şunlar:

Kaynak geliştirme, dijital içerik hazırlama, proje hazırlama yürütme ve raporlama, dijital okuryazarlık ve dijital dönüşüm, hızlı web tasarımı, dijital yönetişim ve üye bağışçı gönüllü ilişkileri, dijital iletişim ve sosyal medya, veri tasarımı görselleştirme ve yönetimi, sosyal girişimcilik, kalite yönetimi ve stratejik planlama ve kurumsal kapasite geliştirme.