TBMM’nin 15 Günlük Kadın Hakları Mesaisi: Yok Kadar Az!

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), savunuculuk ve izleme faaliyetlerini yeni bir boyuta taşıdı. 1 Ekim'de başlayan TBMM’de yeni yasama döneminin ilk on beş gününü izleyen platform, TBMM Eşitlik İzleme Bülteni'ni hazırladı. Ulaşılan veriler, İstanbul Sözleşmesi’nin 70. Maddesi gereği, sözleşmenin uygulanmasına ilişkin Meclis’in “denetim görevini yerine getirmediğine” ve “acımasız bir umursamazlık” içinde olduğuna işaret ediyor”.

300’ü aşkın bileşenden oluşan ve 150’ye yakın sivil toplum örgütü, meslek odası ve sendika tarafından desteklenen EŞİK, 30 Eylül 2020’de açık mektup yayınlaşmış ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması konusunda TBMM’ye düşen görevleri hatırlatarak beş maddede taleplerini sıralamıştı.

Ancak bu çağrı Meclis’te karşılık bulmadı; kadına yönelik şiddet konusunda EŞİK’in taleplerine Meclis tarafından olumlu/olumsuz bir yanıt verilmediği gibi, TBMM’de konuya dair herhangi bir çalışma da başlatılmadı.

Bunun üzerine TBMM’de yeni yasama yılının başladığı 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren TBMM’yi yakın takibe alan EŞİK, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için yasama organında atılan ve atılmayan her adımın takipçisi olma niyetini tekrar beyan etti. 1-15 Ekim 2020 tarihini kapsayan 2 hafta içinde Meclis mesaisini izleyerek ilk TBMM Eşitlik İzleme Bülteni’ni hazırladı.

İlk TBMM Eşitlik İzleme Bülteni’nin Verileri: Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Adına Yapılanlar ve Yapılmayanlar

EŞİK TBMM İzleme Grubu’nun Meclis tutanakları ve basında yer alan haberlerden ulaştığı, İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa ilişkin TBMM mesaisinde öne çıkan veriler;

• Meclis’in İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin denetim görevi: Yerine Getirilmedi
• GREVIO Türkiye Raporu’nun resmi çevirisi: Yaptırılmadı, Meclis’te Görüşülmedi
• Kadına yönelik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili çalışmalar: Gündeme Alınmadı
• TBMM Genel Kurulu’nda kürsü konuşmalarında dile getiren: YOK
• TBMM Genel Kurulu’nda yerinden bir dakikalık konuşmada dile getiren: sadece 1 vekil
• TBMM Genel Kurulu’nda kadın cinayetlerinden söz edilen süre: 57 saniye!
• 34 kanun teklifinden sadece 2’si; 119 soru önergesinden yalnızca 3’ü; 33 araştırma teklifinden sadece 1’i; 61 basın toplantısından yalnızca 3’ü: Kadınlarla İlgiliydi!

EŞİK ayrıca düzenli aralıklarla TBMM Eşitlik İzleme Bülteni yayınlamayı ve Meclis tarağından atılacak tüm adımları izleyerek sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğini açıkladı.