Yeni Normalde Futbol: ”Ekosistemde Yer Alan Tüm Unsurlar Eğitilmeli ve Bilinçlendirilmelidir”

Zorlu anlar yaşadığımız bu salgın günleri sonrasına dair karar alacak ilgililer bütün örgüt ve organizasyonlarda, başta futbolcuları fiziksel, sosyal, duygusal, kültürel, ekonomik ve etnik olmak üzere tüm yönleriyle korumalı, futbol ekosisteminde yer alan tüm unsurlar eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

Covid-19 ülkemizde futbolun özellikle en savunmasız olanları üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Futbol kulüpleri özellikle şu dönemde geleceklerinin ne olacağını bilememe korkusu, belirsizlik ve baskı ile karşı karşıya bırakılıyorlar.

Pandemi düzenleri bozdu, her şeyi tersine çevirdi ve yıkıcı sonuçlara yol açtı/açmaya devam ediyor. Şu an hiçbir normal çalışmıyor. Diğer ülkeler de aynı şekilde etkilendi. Kimse hazırlıklı değildi ve oyunun kurallarını yeniden gözden geçirerek yeni normale uyarlamaya çalışıyor. Bizim de yaptığımız gibi. Bu anlamda şu an itibariyle tüm ülkelerle aynı durumdayız.

Yeni normalde bunu lehimize çevirebiliriz;

 1. Futbol ülkenin refahını geliştirmek için etkili bir araç. Ülkenin özel sorunlarına odaklanan uygulanması kolay ve düşük maliyetli programlar uyarlanabilir.
 2. Bunun için, yatırım sadece yeni altyapı oluşturmaya odaklanmamalı. Kaynaklar, kalkınmaya öncelik veren ve kapsayıcı olarak tasarlanmış programların teşviki için kullanılmalı.
 3. Futbol istendiğinde gelişim ve öğrenme için de güçlü bir araç olabilir. Futbol ile katılım, insani değerler, kuralların kabulü, disiplin, sağlığın geliştirilmesi, şiddetsizlik ve cinsiyet eşitliği teşvik edilebilir.
 4. Unutmayalım ki bu ülkenin sadece maç kazanan/kupa kaldıran futbolculara/bireylere değil, aynı zamanda ülkesinin bugünkü ve gelecekteki zorluklarıyla yüzleşmek için gerekli yetkinliklerle hazırlanmış iyi vatandaşlara da ihtiyacı var.

Zorlu anlar yaşadığımız bu salgın günleri sonrasına dair karar alacak ilgililer bütün örgüt ve organizasyonlarda, başta futbolcuları fiziksel, sosyal, duygusal, kültürel,  ekonomik ve etnik olmak üzere tüm yönleriyle korumalı, futbol ekosisteminde yer alan tüm unsurlar eğitilmeli ve bilinçlendirilmelidir.

Ülkemizde ilk çabalar yukarıda belirtilenlerden uzak acil etkileri hafifletmek üzerine oldu. Bu yeterli olmaz, olmayacaktır da. Bir an önce futbolda (tüm yapılanmasında) daha uzun vadeli bir reform süreci bu dönem fırsat bilinerek başlatılmalı.

Pandemi sonrasında futbolu yeniden inşa etmek için kapsamlı bir işbirliğine odaklanmamız gerekiyor. Futbolun geleceği tartışılırken politikalar, yatırımlar ve çalışmalar kapsayıcı ve sürdürülebilir iyileşme ve gelişme temasına odaklanmalı.
Her ülkede futbolun paydaşları kendi uluslarının ekonomik ve sosyal yaşamına katılımına yönelik engellerle karşılaşıyor. Bu katılamama hali ülkemizde de mevcut. Bununla yüzleşmeliyiz. Yüzleş(e)mediğimizde paydaşların dışlanması söz konusu olabilir. Bu dışlanma bireylerin haysiyetini, güvenliğini ve daha iyi bir yaşam sürme fırsatını çalabilir. Bu yüzden oluşabilecek dışlanmaya karşılık konunun sorumluluk bilinciyle ele alınması gerekiyor. Aksi taktirde bireylerin dışlanması da maliyetli olacaktır. Ücretlerin kaybı, kazançtan mahrum kalma hali ve istihdam edil(e)meme en yaygın maliyet ölçüleri.

Bahsedilen senaryoyu kabul edip etmemek futbolun geleceğini de etkileyecek. Ayrıca diğer ülkeler ile yüz yıllara varan aramızdaki rekabet makasını kapatıp kapatmamak da bu dönemde alınacak kararlarla belli olacak.

Bu dönemde futbolda pandemi sonrası sürdürülebilir gelişme adına;

 • Bireylerin sosyal ve ekonomik fırsatlara erişiminin hak olduğu özeni gösterilmeli,
 • Futbolun tüm paydaşlarının söz sahibi olduğu ve karar alıcıların da cevap verdiği bir yaklaşım benimsenmeli,
 • Toplumun dirençli ve kapsayıcı olmasının sağlanması için fırsatlar oluşturulmalı,
 • Daha kapsayıcı ve bütünlükçü bir futbol ekosistemi inşa etmek, bireyleri bu bağlamda güçlendirmek ve daha dirençli topluluklar oluşturmak isteniyorsa futbolun etkilediği diğer tüm paydaşlarla işbirliği içinde olunmalı.
Futbolda Emek Üretiminin Ötekileştirilmesi

Futbolda, bilhassa da amatör futbolda daha çok emeğin üretimiyle yaşam sürdürülmekte. Bu üretim sürecinde futbol emekçilerinin bir takım özgürlükleri olduğu söylenmektedir. Ancak biz biliyoruz ki emekçilerin özgürlükleri kısıtlanmakta. Ayrıca adaletsiz yaşama da mahkum edilmektedirler. Üstüne bir de diğer ülkelerden daha ucuza ve sosyal güvenceleri olmadan çalışma hayatlarını sürdürmekteler.

Türkiye Futbol Federasyonu özellikle pandemi döneminde almış olduğu kararlar ve takınmış olduğu tavırlarla da yukarıda dile getirilenlerin yanı sıra;

 • Üretkenliği önemsememekte,
 • Katılım/temsiliyeti yok saymakta,
 • İşgücü/istihdamı umursamamakta,
 • Fayda/ihtiyacı değil, karı önemsemekte,
 • İyilik halini değersizleştirmekte.

Pandemi sonrası üretimin olması isteniyorsa futbol emekçilerinin gereksinimlerini karşılama ve kazanımlarını sergileme hakları kendilerine verilmelidir.

Futbolda adil rekabet koşullarının oluşturulması, nitelikli futbola katılım, futbolun demokratikleştirilmesi, hakların korunması, insani değerlerin önemsenmesi, sağlığın geliştirilmesi, istihdam ve cinsiyet eşitliğinin teşvik edilebilirliği hiç şüphesiz ki çok önemli.

Son söz olarak ise karar alıcılar “Kimseyi Geride Bırakmama” taahhüdü vermeli.

Etiketler