“Herkes İçin Erişilebilir Dijital Yaşam Mümkün!”

Herkes İçin Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY AKADEMİ), COVID-19 pandemi sürecinde görme engelli bireylerin dijital alanda yaşadıkları erişilebilirlik sorunlarına dikkat çekmek ve kamuoyu farkındalığı oluşturmak amacı ile Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı desteğiyle “Erişilebilir Dijital Dönüşüm Kampanyası” hazırladı.

“Herkes İçin Erişilebilir Dijital Yaşam Mümkün!” sloganı ile HEY AKADEMİ tarafından yürütülen Erişilebilir Dijital Dönüşüm Kampanyası”, bilgiye erişimin temel insani bir hak haline geldiği günümüzde, internet dahil teknolojinin sunduğu bilgi ve iletişim hizmetlerinden yararlanma ilkesinin, diğer kesimlere göre daha savunmasız ve özel ihtiyaçları bulunan engelli bireylerin fırsat eşitliğine dayalı, kişisel tercihlere saygılı, eşit ve bağımsız erişimlerinin gerekliliği noktasından hareket ediyor.

Çalışmada, kamu kurum ve kuruluşları dahil özel sektör kuruluşlarına ait internet siteleri ve mobil uygulamalar ile diğer teknolojilerde, evrensel tasarım ilkesine ve web erişilebilirlik standartlarına uyulmadığından engelli bireyler bilgi toplumu çağında bilgi ve iletişim teknolojilerinden asgari düzeyde yararlanmak zorunda bırakıldığına dikkat çekiliyor. HEY AKADEMİ, bu durumun engelli bireyler için dijital uçurum makasının her geçen gün daha da açılmasına sebep olduğunu; görme engelliler için bilgi ve iletişim teknolojilerinde var olan erişilebilirlik sorunlarının COVID-19 pandemi süreci ile birlikte daha belirgin bir hale geldiğini vurguluyor.

Anayasa başta olmak üzere Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile diğer ilgili yasal mevzuatta, açık ve amir hükümler bulunmasına rağmen dijital alanda erişilebilirlik kriterleri yok sayılmakta, kamu ve özel sektör internet site mobil uygulamaları görme engelli vatandaşlara eşit ve erişilebilir hizmet vermediğine işaret eden HEY Akademi, dijital alanda yaşanan bu sorunların görme engelli bireylerin yakından takip ettiğini ancak kamuoyu ve karar alıcı – politika geliştiriciler, görünür olmayan bu sorunların farkındalığına ulaşamadıklarını belirtiyor.

HEY AKADEMİ, bu kapsamda AB Sivil Düşün Programı desteği ile gerçekleştirdiği “Erişilebilir Dijital Dönüşüm Kampanyası” ile görme engellilerin dijital alanda yaşadıkları erişilebilirlik sorunlarını görünür hale getirerek, dijital alanda erişilebilirliğe dair farkındalık sağlamayı amaçlıyor.

Görme engelli bireylere yönelik her tür hak ihlali ve ayrımcılıkta olduğu gibi sivil toplum örgütü olarak dijital alanda da erişilebilirliğin sağlanması için hak savunuculuğu yapmayı sürdüren HEY Akademi tarafından proje kapsamında hazırlanan tüm dosyalara buradan ulaşabilirsiniz.