“Sivil Örgütlenmelere İhtiyacımız Var”

02 Ekim 2020
Diyarbakır Barosu başkan adaylarından Nahit Eren, çoklu baro tartışmasını değerlendirirken, "Barolar bir ayağı sivil toplum içinde diğer ayağı politik toplum içinde ikili fonksiyonu olan özel kurumlardır. Baroların alternatifinin olması onları politize edecek ve zaten fazlasıyla politize olmasından yakınılan sivil toplum üzerinde ciddi etkiler yaratacaktır. Oysa bizim her manada daha sivil örgütlenmelere ihtiyacımız var.’’ dedi.
Ekim ayında yapılacak baro seçimlerine, pandeminin yarattığı koşullarda ve çoklu baro tartışmalarının gölgesinde giriliyor. Diyarbakır Barosu Eski yöneticisi ve  başkan adayı Nahit Eren, yaklaşan baro seçimleri öncesi hem çoklu baro tartışmalarını hem de bölge sivil toplumunun yaşadığı sıkıntıları ve baroların bu sorunların çözümünde oynayabileceği rolü değerlendirdi.
çoklu baro tartışmasıÇözüm sürecinin bitmesi ve darbe girişiminin ardından başlayan OHAL sürecinde sivil toplumun ciddi bir kan kaybı yaşadığını belirten Eren, “KHK ile derneklerin kapatılması, STK yöneticilerinin haklarında soruşturmalar açılması kriminalize edilen bir sivil toplum ortaya çıkardı. Sivil toplum kriminalize edildikçe sahadaki gücünü kaybetti. Bu hukuksuzluklar ve soruşturmalarla oluşturulan gözdağı barolar karşısında devreye sokuldu. Mesleki bir kuruluş olmakla birlikte avukatlık kanunun çizdiği çerçeve sebebiyle barolar sivil toplumun doğal bir üyesi haline geliyor. Özellikle bölgede Diyarbakır Barosu’nun bu anlamda ayrı bir emeği ve görünürlüğü de var. Güçlü bir baro aynı zamanda sivil toplumun da önünü açan cesaretlendiren bir pozisyon sağlamasının mihenk taşı olabilir‘’ dedi.
Çoklu baro yasasını da değerlendiren Eren bunun sivil toplum alanına olumsuz etkileri olacağını savunarak, “Barolara avukatların kaydının zorunlu olması, sebebiyle sivil toplum kuruluşu olmadıkları söylenebilir lakin baroların çeşitli olaylarda sivil toplum inisiyatifi göstermesi önünde bir engel de teşkil etmez. Barolar bir ayağı sivil toplum içinde diğer ayağı politik toplum içinde, ikili fonksiyonu olan özel kurumlardır. Sonuç olarak, baroların alternatifinin olması onları politize edecek ve zaten fazlasıyla politize olmasından yakınılan sivil toplum üzerinde ciddi etkiler yaratacaktır. Oysa bizim her manada daha sivil örgütlenmelere ihtiyacımız var.’’ diye konuştu.