Yeni Normal’de Küresel İklim Grevi

Küresel Amaçlar Haftası’nda ve Küresel Amaçlar'ın kabulünün 5. yılında, süregelen COVID-19 salgını nedeniyle, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına dikkat çekmek her zamankinden daha kritik. Genç iklim aktivistlerinin başlattığı ve bu yıl pandemi koşullarında 25 Eylül 2020 Cuma günü “iklim adaleti sosyal adalettir” temasıyla çevrimiçi ortamda yapılacak olan küresel iklim grevine, siz de çeşitli şekillerde destek olabilirsiniz. Türkiye’nin iklim aktivistleri, “İklim grevinde senin de yapabileceğin çok şey var... Unutma, kimse fark yaratamayacak kadar küçük değildir” diyor ve eski normale dönülmemesi çağrısında bulunuyor.  
Pandemide Eski Normal’e Dönme; Küresel İklim Grevine Katıl!

Pandemi, iklim krizi ile mücadelenin aciliyetini ortaya koydu. Bu aciliyetin gereği, devletlerle bireylerin sorumluluklarını yerine getirmesiyle mümkün kılınabilir. İşte iklim krizine karşı Greta Thunberg isminde olduğu gibi daha fazla öne çıkan genç iklim aktivistleri, bu yıl da Küresel Amaçlar Haftası’nda iklim grevi çağrısı yapıyor. 

Geçen yıl küresel iklim grevine 7 milyon kişi küresel düzeyde eş zamanlı eylemlere katılmışken, bu yıl pandemi koşullarında 6. Küresel İklim Eylemi bu yıl “iklim eylemi sosyal adalettir” temasıyla ve iklimin sosyal adalet üzerindeki etkisine yapılacak vurguyla gerçekleşecek. 

Türkiye’de Fridays for Future Türkiye (Gelecek için Cumalar) ve diğer sivil toplum aktörlerinin katılımı ile Sıfır Gelecek kampanyası çerçevesinde hazırlanan metinde; sınırsız ekonomik büyüme tutkusuna ve bu tutkuya eşlik eden fosil yakıtlara bağımlılığın, yerkürede yarattığı tahribatın büyüklüğü hatırlatılıyor ve ekosistemlerin narin dengesine yapılan müdahalelerle ortaya çıkan COVID-19 salgınının gündelik yaşam pratiklerimizi dönüştürdüğüne dikkat çekiliyor. 

İklim krizi ve pandemi dahil maruz kaldığımız tüm krizlerde aslında hepimizin aynı gemide olmadığının vurgulandığı açıklamada, dezavantajlı konumdaki grup ve bireylerin daha da kırılgan hale geldiği ve aynı zamanda krizlerden de en sert şekilde etkilendikleri kaydediliyor. 

Bu şekilde çizilen tabloya göre, önümüzde iki seçenek var; sıfır gelecek ya da sıfır karbon gelecek. Buna göre, ”eski tas eski hamama devam” edildiğinde, toplumsal adaletsizliğin derinleştiği sürdürülemez olan Sıfır Gelecek bizi bekliyor olacak. Yeryüzüyle barışık, adaletin tesis edildiği bir geleceği bir arada inşa etmeyi tercih etmemiz durumunda ise bizi Sıfır Gelecek karşılayacak.  

Yeni Normal’de İklim Krizi ve Sıfır Gelecek  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yerine artık Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kavramını kullanıyor ve daha çok genç iklim aktivistlerinin yaratıcı eylemlerine tanık oluyoruz.

Bilindiği gibi, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 2018’de hazırladığı rapor sıcaklık artışının, endüstri öncesindeki döneme kıyasla 1,5 C ile sınırlandırılmasının acil olduğunu ortaya koydu. 6 binden bilimsel çalışmanın verileri ile hazırlanan ve 195 ülkenin onayına sunulan rapora göre, iklim krizinin önüne geçmek, 2030 yılına kadar karbon emisyonlarının sıfıra indirilmesini gerektiriyor. 2030 yılına 10 yıl kala, bu nasıl mümkün olabilir mi?

İklim krizi ile mücadelede, öncelikle hükümetlerin İklim Eylemi çerçevesinde çeşitli politikaları hayata geçirmesi, bireylerin ise bu konudaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.

Sıfır Gelecek kampanyası çerçevesinde iklim adaleti için sıralanan talepler şunlar; 

 • “Eski normal”e dönülmemeli, krizden çıkış için açıklanan ekonomik iyileştirme paketlerinde fosil yakıtlara ve kirleticilere yapılan teşvikler sonlanmalı. Açıklanan teşviklerde halk sağlığına ve doğal yaşama öncelik verilmeli.
 • Sıfır karbon geleceğe geçiş başlatılmalı, enerji demokrasisini gözeten yeşil politikalar planlanmalı.
 • Türkiye, kömürden çıkış takvimini başlatmalı. Enerji dönüşümü kimseyi geride bırakmayacak şekilde adil olmalı.
 • İklim krizinin etkilerine karşı kırılganlığı azaltıcı planlama yapılmalı ve önlemler alınmalı
 • İstanbul kanalı, kömürlü termik santrallar gibi ekolojik kriz ve iklim krizini derinleştirecek projeler durdurulmalı.
Küresel İklim Grevine Destek Olmanın Yolları 

Küresel iklim grevine destek vermek isteyenler için bazı öneriler şunlar olabilir; 

 • Yaşamı savunmak için 25 Eylül Küresel İklim Grevi’ni sosyal medyada #İklimAdaletiSosyalAdalettir paylaşmak, 
 • Daha iyi bir dünya için çözümün parçası olmaya çağıran #NationsUnited filmini izlemek ve önermek, 
 •  Gelişmelerden haberdar olmak için Sıfır Gelecek ve Fridays for Future Türkiye hesaplarını takip etmek:  @sifirgelecek  @FridaysTurkey  
 • Başta 25 Eylül Küresel İklim Grevi’nde olmak üzere, kendi yerelinde gerçekleştireceğin eylem ve etkinliklerde talepleri sahiplenmek ve yaygınlaştırmak,
 • Karanlığı mesajınla aydınlat. Işıklı dövizlerini hazırlamak, fotoğraflamak ve yaygınlaştırmak,
 • Sosyal medyada #İklimAdaletiSosyalAdalettir etiketini kullanmak,
 • Her bir talep için talepleri okuyarak kısa videolar hazırla, sosyal medya hesaplarından paylaşmak.