Kır ve Kenti Birleştiren Kır-Kent Ağı’ndan Dayanışma Çağrısı

Gıdanın, suyun, havanın kirletilmesinden ve büyük çıkarların konusu haline getirilmesinden kaygı duyan bir grup, “ne yapabiliriz?” sorusundan hareket ederek Kır-Kent Ağı’nı kurdu. “Evreni ve yeryüzünü evi olarak gören insanların her zaman var olduğunu ve bundan sonra da hep var olacağı” düşüncesiyle yola çıkan Ağ, kır ve kent arasındaki etkileşimi artıracak örgütlenmeyi güçlendirmeyi hedeflerken dayanışma çağrısında bulunuyor.

Nelerin yapılabileceği sorusuna dair cevapları çoğaltmaya/ortaklaştırmaya ihtiyaç duyulduğundan ve tekil çabalar ile bireysel kaçışların yetersiz kalacağından hareket eden Kır-Kent Ağı, hem kırda hem kentte sürdürülmeye çalışılan münferit çabaların çoğaltılması ve birlikteliğin geliştirilmesini amaçlıyor. Bu amaçla, Katılımcı Onay Sistemi (KOS) ile üretim ve tüketim süreçlerinin birlikte planlanması ve imece kültürünün tekrar hayat bulmasını tasarlıyor.

Ağın bileşenleri arasında, Ataşehir Kooperatifi, Yerdeniz Kooperatifi, Göztepe Kooperatifi (İstanbul); Bayramiç Değişim Kooperatifi (Çanakkale); Bizim Değirmen Kooperatifi ve Yaşam Yolu Kooperatifi (Ankara); Devrek Güneşi Kooperatifi ve Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (Zonguldak);  Yıldıztepe Kooperatifi (Eskişehir) yer alıyor.

İmece Kültürü ve Katılımcı Onay Sistemi

Kır-Kent Ağı, temel olarak neyin, ne kadar, neden, nasıl ve kim için üretileceğinin pratik uygulaması olan Katılımcı Onay Sistemi (KOS) ile üretim ve tüketim süreçlerinin birlikte planlanmasının anti- kapitalist bir bakış açısıyla yapılmasından hareket ediyor.

Dayanışma ağı ayrıca kırsal alanda binlerce yıllık geçmişe sahip olan imece kültürünün yeniden hayat bularak yaygınlaşmasını sağlama örgütlenme sürecine dahil etmeyi öngörüyor.

Kır-Kent Ağı’na katılan her üreticinin, sağlıklı, temiz, adil gıdayı doğal yöntemlerle (yerel/yadigâr tohum kullanmak ve zehirli kimyasal kullanmamak) üretmeyi kabul etmesi gerekiyor. Ancak üreticilerin dönüşüm sürecinde ağdan belirli süreler içinde parça parça geçme gibi somut planlama talep edebilmesi olanağı da bulunuyor.

Kır-Kent Ağı, anti-kapitalist bir perspektifle ekoloji, toplumsal cinsiyet, göçmen emeği ve mevsimlik işçi konularında da çalışmalar yürütmeyi planlıyor. Kooperatifler arasındaki iş birliği ve güç birliğini geliştirmek için gıda dışında da üretim yapan ya da hizmet üreten kooperatiflerin Kır-Kent Ağı’na katılımını önemsiyor.

Kır-kent Ağı’nın Temel İlkeleri

Kır-kent Ağı’nın kuruluşunun gerekçelerini oluşturan ve ağın bağlı kalmayı taahhüt ettiği bazı temel ilkeler şunlar;

  • Doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımının sağlandığı şeffaflık,
  • Ağ içinde üretilen bütün ürünler ağ içindeki bütün dağıtım noktalarında aynı bedelden kullanıcıya ulaştırmak,
  • Ağ içerisindekilerin hastalık, eğitim, işsizlik, yolculuk vb. durumlarda ihtiyaçlarını karşılayabileceği dayanışma fonu oluşturmak,
  • Ağ üretim ve dağıtım noktaları ile bileşenler arasında rotasyon uygulanması,
  • Ağ her bileşenin yararlanabileceği hibe ve bağış kaynakları için ortak bir havuz oluşturarak bilgiyi bütün bileşenler ile paylaşılması.