Kovid-19’un Çocuklar Üzerinde Etkisi ve Çocuk Odaklı Sosyal Politikalar…

TESEV, Kovid-19’un Çocuklar Üzerinde Etkisi ve Çocuk Odaklı Sosyal Politikalar isimli bir değerlendirme notu hazırladı. Dr. Başak Akkan'ın hazırladığı bilgi notunda, salgının çocuklar üzerine etkileri ile alınması gereken önlemlerle ilgili öneriler yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu’ndan Dr. Başak Akkan’ın hazırladığı Kovid-19’un Çocuklar Üzerinde Etkisi ve Çocuk Odaklı Sosyal Politikalar başlıklı değerlendirme notunda, Koronavirüs salgınının çocuklar üzerine etkileri ile bu alınması gereken önlemlerle ilgili öneriler yer alıyor. Kovid-19 salgınının aileler üzerindeki ekonomik ve sosyal etkileri, uzun karantina ve sosyal izolasyon süreçleri, uzaktan eğitime erişimde yaşanan sıkıntılar ve ev içi şiddetin kayıt altına alınamaması gibi durumlar çocukların da salgından etkilenen kırılgan yaş gruplarından biri olduğunu gösterdiği belirtilen raporda, “Hiç kuşkusuz, salgın eve kapanmış veya çalışmak zorunda kalan tüm çocukların iyi olma halini etkiledi. Ancak Türkiye gibi çocuk yoksulluğu oranının yüksek olduğu bir ülkede Kovid-19’un en temel etkisinin çocukların hali hazırda yaşadıkları eşitsizlikleri daha belirgin hale getirmesi, arttırması ve yeni eşitsizlik alanları yaratması olduğu söylenebilir. ” deniliyor.

Salgının çocuklara etkisinin dört grupta incelenebileceği vurgulanan rapora göre bunlar: “Salgının çocuk yoksulluğunu arttıran etkisi; çocukların ev temelli eşitsizliklerinin belirginleşmesi; eğitime erişimdeki uçurumların dijital eşitsizlikler ile perçinleşmesi ve eve kapanma ile birlikte ev içi şiddetin artması, buna karşılık çocuk ihmal ve istismar vakalarının kayıt altına alınamaması.”.

Salgının çocuklara olumsuz etkilerinin önlenmesi için önerilerin de yer aldığı raporun tamamını okumak için tıklayınız.