“Temel Kavramlar: Sivil Toplumun Yapı Taşları” Eğitimi Başlıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, STGM'nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında kapasite güçlendirme eğitimleri "Temel Kavramlar: Sivil Toplumun Yapı Taşları" eğitimiyle devam ediyor.

“Temel Kavramlar: Sivil Toplumun Yapı Taşları” eğitimi, COVID-19 salgınına dönük çeşitli önlem ve düzenlemeler doğrultusunda uzaktan eğitim yöntemleriyle düzenlenecek.

Bu çerçevede karma (senkron ve asenkron) çevrimiçi yöntemlerle gerçekleştirilecek. STÖ’lerin sivil toplumda yürüttükleri çalışmalarda karşılaştıkları katılım, örgütlenme, hak temelli olma gibi kavramlar, yaklaşımlar, tarihsel ve güncel tartışmalar konusunda birikim sahibi olmasına katkıda bulunmayı amaçlayan eğitimler 15-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında belirli saat aralıklarında düzenlenecek.

Tarihler ve saat bilgileri şöyle;

15 Temmuz: 11:00-17:00

16 Temmuz: 11:00-14.00

17 Temmuz: 15:00-18:00

Eğitim detayları ise şöyle;
  • Eğitimlere kabul edilen katılımcıların üç gün boyunca tüm oturumlara katılmaları beklenecek;
  • Eğitimlerde tüm katılımcı ve uzmanların buluşacağı eş zamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) oturumlar olacak;
  • Eş zamanlı (senkron) oturumlar için zoom çevrimiçi toplantı uygulaması;
  • Eş zamanlı olmayan (asenkron) eğitim içerikleri için STGM Youtube kanalı üzerinden eğitimlere özel video kayıtları;
  • Eğitim sırasında gerçekleşecek değerlendirmeler için mentimeter uygulaması kullanılacaktır.
  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 25-30 kişi aralığında tutulacaktır.
  • Eğitimlere her örgütü temsilen bir kişi kabul edilecektir.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim başvuru sonuçları 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü e-posta yolu ile açıklanacaktır. Başvurunuzun etkin biçimde değerlendirilebilmesi için formu eksiksiz biçimde doldurulması gerekmektedir.

STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli, hak temelli* çalışma yürüten STÖ’lere öncelik veriyor. Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinin cinsiyet kimliğinin kadın olması, STÖ’nün yakın zamanda kurulmuş ve hak temelli çalışmalar yürütüyor olması tercih sebeplerinden olacaktır.

Eğitimleri en geniş kitlelere ulaştırabilmek kaygısıyla, eğitimlerde STGM eğitim ve desteklerinden daha önce hiç faydalanma olanağı bulamamış STÖ’lerden temsilcilere fırsat sunmak hedefleniyor.

STÖ temsilcilerine dijital eğitim katılım belgesi üç gün boyunca eğitim oturumlarına tam katılım göstermeleri durumunda ulaştırılacaktır.

Başvuru formu için tıklayınız.

Sorularınız için egitim@stgm.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz.