İLKE Vakfı’ndan Alan İzleme Raporları

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, yıl boyunca ekonomi, sivil toplum, hukuk ve eğitim alanlarında yaptığı izleme raporlarını bir araya getirdi.

İLKE Vakfı, İslam İktisadı, Eğitim, Hukuk ve Sivil Toplum alanlarında güncel verileri ve çalışmaları analiz edip derleyerek kullanılabilir bilgiye dönüştürmeyi hedefliyor. Ekonomi, eğitim, hukuk ve sivil toplum alanlarındaki kritik verilerin derlenmesi ile oluşturulan Alan İzleme Raporları projesiyle, bu alanlarda bilgi üretiminde sürekliliğinin sağlanması, sorunlarının çözümü ve bu sektörlerin gelişmelerin kamuoyu ve profesyonellerin ilgisine sunulması hedefleniyor.

Alan İzleme Raporları hakkında daha geniş bilgi için tıklayınız.