Kürt Ebeveynlerin Sadece Yüzde 13’ü, Çocuklarıyla Kürtçe Konuşuyor

Kürt Çalışmaları Merkezi, Eylül-Ekim 2019 tarihlerinde 8 il ve 25 ilçede, Kürt ebeveynlerle yürütülen araştırmanın bulgularını açıklandı. Araştırmaya göre, ebeveynlerin anne-baba ile sadece Kürtçe konuşma oranı %48 iken, bu oran çocuklarla olan konuşmalarda %13'e düşüyor.

Kürt Çalışmaları Merkezi’nin Rawest Araştırma ile birlikte yaptığı araştırmada, çocuklarının Kürtçe öğrenmesini isteyen ebeveynler arasında ortalamanın üstünde bir çaba sarf edenlerin oranı 1/3 oranında. Ailelerin üstesinden gelemediği bir diğer konu; çocuklarının çevresindeki uyaranların çoğunlukla Türkçe olması ve şahsi çabayla bunun üstesinden gelinemeyecek olması.

Ebeveynlere Göre Çocukların Anadil Kullanımında Düşüş

Raporda ailelerin anne-babaları ile sadece Kürtçe konuşma oranı %48 iken bu oran çocuklarında %13 olarak açıklanıyor. Araştırmaya katılan ebeveynler ile çocukları karşılaştırıldığında Kürtçe kullanımı 1/3 oranında azalırken Türkçe kullanımı aynı oranda artış gösteriyor. İki dilin birlikte kullanıldığı durumda süreç Türkçenin artışı ve Kürtçe’nin azalışı şeklinde ilerliyor.

Ebeveynlerin büyük çoğunluğu çocuklarını Kürtçe’nin (de) eğitim sürecinde yer aldığı bir okula göndermek istiyor. Yine yaklaşık 3/4’ü Kürtçe’nin Türkçe ile birlikte resmî dil olarak kabul edilmesini talep ediyorlar.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.