İşyerleri Kadınlar İçin Ne Kadar Güvenli?

KEİG Platformu kadınları bir araya gelip, sorunları ve mücadele yöntemlerini konuşmak, işyerlerinin kadınlar için nasıl daha güvenli hale gelebileceğini tartışmaya çağırıyor.

Güvencesizlik, esnekleşme, kötü çalışma koşulları, düşük ücret ve sendikasızlık… Türkiye’de çalışma hayatının temel karakteristiği haline gelen bu tablo kadınlar için çok daha kötü. Çalışma hayatında cinsiyete dayalı ayrımcılıkla birlikte işyerlerinde erkek şiddeti, taciz ve mobbing kadınların maruz kaldıkları temel yapısal problemler. Krizin katmerleştirdiği güvencesizlik koşullarında ise işyerlerinde kadın işçi sağlığı genel güvenliği, şiddet, mobbing, taciz gibi sorunlar üzerine konuşmanın ve politika üretmenin aciliyeti daha fazla ortaya çıkıyor. Bu mesele aynı zamanda kadın örgütlerinin, sendikaların ve emek örgütlerinin gündeminde olması gerektiğini düşündürüyor.

Tarih: 13 Ekim 2019

Yer: Tarih Vakfı

Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No:10 Eminönü, İstanbul

Yol Tarifi: Marmara Belediyeler Binası 1. Kat (Turyol iskelesine yakın)

Saat: 13.00 – 17.00

Program

13.00 – 13.20 Çerçeve Sunuş – Necla Akgökçe

Kadın İşçi Sağlığına Toplumsal Cinsiyet Perspektifi İle Yaklaşım: Kavramlar ve Sorunsallaştırma

13.20 – 13.40 – Kadriye Bakırcı

Hukuksal Boyutuyla İşyerinde Şiddet, Mobbing ve Taciz

13.40 – 14.00 – Nuran Gülenç

İşyerlerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesinde Sendikaların Rolü

14.00 – 14.20 – Fikriye Sarıgül

Kadın İşçilerin Sorunları: İşyerlerinden Deneyimler

14.20 – 14.50 Ara

14.50 – 17.00 Tartışma

Hep birlikte konuşuyoruz: İşyerleri kadınlar için nasıl güvenli hale gelebilir?

İletişim

E-mail: iletisim@keig.org

Telefon: 545 523 4479 (Sare Öztürk)