Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi Açıldı 

Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KUSİTHAM) 1 Ekim 2019 tarihinde açıldı. Sivil toplum kuruluşlarının ve hayırseverlik anlayışının gelişimine ve sivil toplum yapısının anlaşılmasına disiplinlerarası bir yaklaşımla ve evrensel ölçekte bilimsel katkı sağlamak amacıyla kurulan KUSİTHAM, Türkiye’de sivil toplum ve hayırseverlik konularında referans kurum olma iddiası taşıyor. 

Merkezin açılışında “Hayırseverlikte Yeni Eğilimler: Türkiye’den Dünyaya Bakış” konferansı gerçekleştirildi. Vehbi Koç Vakfı’nın 50. yılı kapsamında kurulan KUSİTHAM’ın açılış konferansında, TÜSEV tarafından 3. Hazırlanan Bireysel Bağışçılık Araştırması’nın ön bulguları aktarıldı ve tartışıldı. Ardından, Dünyada ve Türkiye’de Hayırseverlik Trendleri, Hayırseverlik Araştırmalarında Durum ve İhtiyaç Alanları ve Sahadan İçgörüler ve İhtiyaçlar oturumları ile sonlandı.

Açılışta konuşan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, Merkez ile Türkiye’de ve dünyada hayırseverliğin ve sivil toplumun gelişmesine katkıda bulunmaya çalışacaklarını belirtti. Konferansta konuşan Vehbi Koç Vakfı (VKV) Genel Müdürü Erdal Yıldırım ise Türkiye’de üçüncü sektörün araştırma, eğitim ve yayın faaliyetleri bakımından yeterince gelişmediği tespitini yaparak, KUSİTHAM’ın bu yönüyle önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını belirtti. 

Konferans sırasında merkezin kuruluş amacına ve paydaşlarına ilişkin sorularımızı yanıtlayan Yıldırım, Türkiye’nin ilk özel vakfı olan VKV’nin sivil toplumun duyduğu ihtiyaca binaen “bu bizim üstümüze vazife” diyerek KUSİTHAM’ı kurduklarını; STK’lar, akademisyenler, kar amacı gütmeyen diğer kurumlar ve sahada çalışan kişilerle, uluslararası ve ulusal düzeyde işbirliği ağlarını genişleterek daha fazla kesime ulaşmayı hedeflerini vurguladı. 

KUSİTHAM, disiplinlerarası bir çalışma ortamı sunmak, yeni eğitim programları geliştirmek, araştırma çalışmaları yürütmek ve sivil toplum ile hayırsever liderler arasında ortaklık ilişkisi kurmak; ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler gerçekleştirmek; bilimsel yayın yapmak; kütüphane oluşturmak; vakıfların hukuki,idari ve mali kapasitelerini incelemek ve vakıfların gelişimine katkıda bulunmak gibi pek çok alanda faaliyetler yürütecek. 

Konferansta, birkaç ay sonra açıklanacak olan TÜSEV’in Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik Araştırması’nın 2019 yılına ait ön bulgularını paylaşan KUSİTHAM Direktörü Prof. Dr. Ali Çarkoğlu,  ilk 2 araştırmaya benzer şekilde, Türkiye’de vatandaşların yoksullara yardımı öncelikli olarak devletin görevi olarak görmeyi sürdürdüklerini ve çoğunlukla ihtiyaç sahiplerine doğrudan kendilerinin yardım etme tercihinde bulunduklarını açıkladı.

Benzer şekilde, konferans katılımcılarından Binghamton Universitesi’nden David Campbell,  Türkiye’nin Meksika ve Pakistan ile birlikte, kurumsal bağıştan ziyade bireysel olarak bağış yapma eğilimi gösteren ülkeler arasında olduğunu söyledi.   

Son olarak sahadan iç görüler kısmında konuşan Turkish Philanthropy ve Bolu Bağışçılar Vakfı kurucusu Haldun Taşman, hayırseverliğin etkisini “verdikçe azalmıyor, çoğalıyor” sözleriyle özetledi. Adım Adım ve Açık Açık Platformu eş kurucusu Renay Onur, Türkiye’de bireysel bağış oranının hala yüzde 15-20 bandında seyrettiğini hatırlattı ve bireysel bağışçılığın öneminin öncelikle STK’lar tarafından anlaşılarak profesyonel çalışmalar yürütülmesi gerektiğini vurguladı. 

KUSİTHAM’ın açılışı vesileyle düzenlenen konferans, yerli ve yabancı akademisyen ve katılımcılarla, hayırseverlikte son gelişmelerin ve yeni eğilimlerin, ortaya çıkan yeni kurumsal yapıların ve büyük verinin sivil toplumda nasıl kullanılacağı konularının ele alındığı, ayı zamanda merkezin ilk bilimsel etkinliği oldu.