Marmara Uluslararası Kent Forumu ‘Çözüm Üreten Kentler’ Mottosuyla Başlıyor

Marmara Belediyeler Birliği, uluslararası düzeyde iki yılda bir düzenleyeceği Marmara Urban Forum (MARUF) ile Türkiye’ye şehircilik alanında küresel marka olacak İstanbul merkezli bir kent forumu kazandırmayı hedefliyor. İlk kez 1-3 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan MARUF; şehirlerin tasarımı, dönüşümü ve yönetiminde önemli rol oynayan tüm paydaşları bir araya getirecek ve kentsel hizmetler ve kent yönetimi konusunda farklı yaklaşımlar bir arada değerlendirilecek. Forumda, 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı ve 3000’den fazla katılımcı ile bilgi, deneyim ve olanak paylaşımına zemin oluşturulacak.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda “Çözüm Üreten Kentler” mottosuyla düzenlenen MARUF; şehirlerin sorunlarının yanında, önemi ve fonksiyonunu da tartışmak için farklı seslerin bir araya geleceği, küresel ve yerel bilgilerin paylaşımına zemin hazırlayan bir platform olmayı hedefliyor. Forum; kentleşme sürecinin bireyler ve toplumların hayatında ve kentte yarattığı ekonomik, politik, sosyal, ekolojik değişim ve sorunları çözüm yollarıyla birlikte yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde dayanışma ve iş birliği içinde incelemeyi amaçlıyor.

12 Ayrı Tema
MARUF, ilk yılında geniş bir perspektifle 12 tema ile kentler dünyasına detaylı bir bakış sunacak: Çevre ve İklim Değişikliği, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Kentsel Altyapı, Konut ve Yapılı, Çevre, Göç, Kent Ağları, Yerel Kalkınma, Sosyal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamusal Mekan, Yönetişim.

MARUF, çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü güçlendirmek, güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak, daha yaşanabilir ve eşitlikçi bir kentler dünyasının oluşumuna katkıda bulunmak, kentler ve kent-bölgeler arasında bilgi akışını sağlamak ve kentler arasındaki ilişki ağlarını desteklemek gibi hedeflerle yola çıkıyor.

Partnerleri arasında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İKSV, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP), Türkiye Belediyeler Birliği gibi kuruluşların yanı sıra Marmara Bölgesi’nde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve üniversitenin yer aldığı forumun yürütme ve danışma kurulunda Türkiye’den ve dünyadan pek çok yetkin isim bir araya geldi.

Tüm Yönleriyle Çevre ve İklim Değişikliği

Forumda, çevre ve iklim değişikliği konusu da akademisyenler, belediye başkanları ve uygulamacılar tarafından tüm boyutlarıyla ele alınacak. “Çevre ve İklim Değişikliği” teması altında yapılacak oturumlar şöyle:
1 Ekim 2019 Salı, 14.00 – 15.30: İklim değişikliği ile mücadele: Kentleri kahraman yapmak
3 Ekim 2019 Perşembe, 09.00 – 10.30: Kaybedecek zaman yok: Döngüsel ekonomi hakkında

Yerel ve Küresel Ölçekte Göç…

MARUF, yeni küresel arayışlara da katkı sunmak üzere “Göç” temasını, iradi göç-zorunlu göç ve iç göç-dış göç ayrımlarıyla birlikte; yerel ve küresel ölçekte değerlendirmek için önemli bir platform olmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda göç konusunda düzenlenecek etkinlikler şunlar:

  • Oturumlar: Göç konusunun çeşitli boyutlarıyla tartışılacağı oturumlar aşağıdaki gibidir:

1 Ekim 2019 Salı, 14.00-15.30: Uluslararası insani hareketlilik ve sosyal uyum

2 Ekim 2019 Çarşamba, 09.00-10.30: Sorumluluğu paylaşmak: Küresel Mutabakatlar

2 Ekim 2019 Çarşamba, 16.00-17.30: Şehirlerin deneyimleri: Göç yönetiminde roller ve zorluklar

3 Ekim 2019 Perşembe 09.00 – 10.30: “Göç içimizedir”: Türkiye’deki Suriyeliler

  • Film Gösterimi ve Söyleşi: Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu’nun yaptığı “Misafir” filmi 2 Ekim Çarşamba günü 13:30-15:30 saatleri arasında gösterilecek. Film gösteriminin ardından Prof. Dr. Murat Erdoğan, Andaç Haznedaroğlu bir söyleşi düzenleyecek.
  • Fotoğraf Sergisi: “Göç” isimli fotoğraf sergisi 1-2-3 Ekimde fuaye alanında sergilenecektir.

Detaylı bilgi ve ücretsiz kayıt için: www.marmaraurbanforum.org.