Yerel Yönetim-Eğitim-Çocuk Alanı Tüm Yönleriyle Meydan’da Tartışıldı

YADA Vakfı ve Sivil Sayfalar’ın, sivil toplum kuruluşları arasında yeni bir diyalog ve müzakere modelini hayata geçirmek üzere düzenlediği Meydan Buluşmaları'nın üçüncüsü; eğitim, çocuk ve yerel yönetim ilişkisinin değerlendirildiği “Yerel Yönetimler Eğitimin Neresinde?” başlığıyla yapıldı. Toplantıyı Sivil Sayfalar’a değerlendiren yerel yönetim ve stk temsilcileri, bütünlüklü eğitim politikaları için sivil toplum yerel yönetim diyalogunun önemine işaret ederken, ilişkilerin şeffaf ve kurumsal olmasının da altını çiziyor.

Boğaziçi Mezunlar Derneği’nde sivil toplum ve belediyelerden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Meydan’da, yerel yönetim-eğitim-çocuk üçgeninde mevcut durum, sorun alanları, ve çözüm önerileri konuşuldu. Özellikle yerel yönetimlerin eğitim konusundaki rolüne odaklanılan buluşmada, katılımcılığın ve müzakerenin esas alındığı çalışma yöntemiyle gün boyunca; eğitim alanındaki işbirliği ve diyalog imkanları konuşuldu. Eğitim ve çocuk alanında yapılan farklı çalışmaların da dile getirildiği Meydan buluşmasını yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileri Sivil Sayfalar için değerlendirdi.

Gizem Kıygı
Şehir Dedektifi

”Birbirimizden Beslenince Yerel Yönetimlere Daha Kolay Ulaşabiliyoruz”

Sivil toplum çalışanlarının birbiriyle iletişime ihtiyacı var.  Meydan’ı bu anlamda çok önemli ve değerli görüyorum. Hepimiz kendi çalışma alanından çocuğa yaklaşıyoruz, ama  hayat bir bütün. Yani biz sorunu yalnızca bir alandan tanımladığımızda sadece o ayırdığımız kısmını çözüyoruz. Ama büyük resimde  hepimizin görebileceği başka alanlar var. Bu alanın dışına çıkarak, yargılarımızdan deneyimlerden ötesini görmek, birbirimizden fikir almak ve kapsamlı yaklaşmak önemli. Bütünsel bir yaklaşımla sorunları daha kolay çözebiliriz. Birbirimizden beslenince yerel yönetimlere sesimizi daha rahat duyurabiliyoruz. Farklı yaklaşımlarda olduğumuz zaman yerel yönetimlerin kendi içindeki kapasite ihtiyacını da daha net görüyoruz. Eğer yerel yönetimin ihtiyacı sosyal destekse  bu taraftan biz ‘mekan’ diye bağırsak görülmeyiz. Sosyal destek alanına mekanı katabilmek, sorunun bütünselliğini yerel yöneticiye  aktarmaya katkı sağlıyor. Bizim de daha anlaşılır olmasını sağlıyor. O yüzden böyle buluşmaları, platformları önemli olduğunu düşünüyorum.

“Eğitim Konusunda Geniş Mutabakat Gerekiyor”

Özgün Kaplama – Genç Düşünce Enstitüsü

Yerel yönetim ve  farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarından gelen katılımcıların eğitim konusunu konuşması çok önemli. Bu tarz platformlar çok kolay kurulamıyor.  Eğitim en temel sorunlarımızdan birisi. Toplantıda da konuşulduğu gibi eğitim denince sadece klasik okul eğitiminden bahsedilmiyor. Özel eğitim gerekenler, engelli çocuklar, farklı etnik kökenden gelen çocuklar var. Bunların hepsini bir çatı altında eşit bir şekilde eğitime kavuşması kolay bir şey değil ciddi bir çaba gerekiyor.  O yüzden bu tarz platformların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda ortak bir mutabakata varılamadı. Zaten eğitimde ortak bir mutabakatın varılamaması ülkenin de sorunu. Yerel yönetimlerin eğitimdeki payı önemli. Şehirdeki tüm çocukların sorunlarının çözümü için yerel yönetimlerle ortak çalışmaların yürütülmesi önemli. Bu toplantılardaki çıktıların yerel yönetimlere ulaşmasının katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Ceren Suntekin – Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi

 “Sivil Toplum Yerel Yönetimlerle Nasıl İlişkileneceği Konusunda Bilgi Sahibi Değil”

Sivil toplum alanındaki çalışmaların yanı sıra yerel yönetimlerde de görev yapan biri olarak gördüğüm şu. Sivil toplumdayken de gözlemim buydu: sivil toplum halen yerel yönetimlerle nasıl ilişkileneceği konusunda çok bilgi sahibi değil. Çünkü yıllarca ya engelenmiş ya da bürokratik hantal yapılar görmüş. Sivil toplumun yerel yönetimlerle nasıl çalışabileceğini, ne gibi taleplerde bulunabileceğini bu konudaki işbirliği örneklerini bilmeye ihtiyacı var. Toplantı bu anlamda farkındalık oluşturdu, bunu gözlemledim. Benim açımdan da alanda kimlerin çalıştığını, motivasyonlarının ne olduğunu bilmek önemliydi.

Raif Çakmak – Mersin Belediyesi

“Buradan Aldıklarımızı Yerel Yönetimlere Taşıyacağım”

Buluşmaya, Mersin’den geldim. Çünkü yerel yönetimlerin eğitim konusunda sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Vizyon geliştirme adına, neler yapılabilir adına buradayım. Eğitim okullarla başlıyor. Halbuki bunun öncesi var. Daha erken yaşlarda başlayabilmeli eğitim, yerel yönetimlerin sorumlulukları olduğuna inanıyorum. 0-3 yaş , 0-6 yaş grupları dediğimiz erken çocukluk eğitimi dönemi çok önemli bir dönem. AÇEV bu konuda çok doğru bir tespit yaptı: Çocukların %70’i ilkokula hazırlıksız başlıyor. Belediye olarak hedefimiz bizim  erken çocukluk dönemi eğitimi, bugün buraya gelme sebebim de budur. Bu konuda uzmanlaşmış bazı kurumlar var AÇEV gibi örneğin onlarla görüştüm. Buradan aldıklarımı yerel yönetimimize taşımak , kendi seçim vaadimizi gerçekleştirmek istiyorum.

Bahar Yalçın –
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

“STK Yerel Yönetim İlişkileri Kurumsallaşmalı”

Sivil toplum ve yerel yönetim ilişkisinde ortak bir sorun var. Her şey kişisel ilişkiler üzerinden yürüyor. Oysa sürdürülebilir çalışmalar için bu ilişkilerin kurumsal olarak, gerekli protokollerin oluşturarak şeffaf bir şekilde yapılması önemli. Yerel yönetimler eğitim alanında çocukların kendi potansiyelini, farkındalığını geliştirecek şekilde çalışmalar yapabilir. Bu alanda büyük bir katkı sunabilir özellikle dezavantajlı kesimler için. Yerel yönetim ve eğitim denince konunun farklı tarafları var. Bu toplantı bu konuda farklı alanlarda çalışanların kimin ne yaptığı konusunda bilgilenmesi açısından önemliydi. Herkesin çalışmalarını anlatırken alanda yapılan diğer çalışmaları duyması da gerekiyor. Çünkü dediğim gibi çok kapsamlı bir konu.

Berna Baklacı – Kadıköy Belediyesi

“Meydan Bilgilerimizi Güncellememizi Sağladı”

Kadıköy Belediyesi olarak eşitsiz hizmet alan gruplarla çalışmayı önemsiyoruz. Kırılgan gruplarla çalışmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da çocuk hakları bizim temel çıkış noktamız aslında. Çocuklarla birlikte çalışmak, çocuk haklarının kurumsallaşmasına yön vermek adına çalışmalar yürütüyoruz. Eğitim anlamında devletin politikalarına baktığımızda yetersiz kalabiliyor. Yerel yönetimlerin ise burada desteği bence bazı siyasi görüşlerden uzak olarak devletin yetersiz kaldığı yerlerde çocukları diğer kırılgan grupları desteklemek olmalı. Meydanda farklı sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerden meslektaşlarımızla bir araya gelme imkanı bulduk. Şöyle bir problemimiz var, kamuda çalışanlar olarak birbirimizle çok fazla iletişim halinde değiliz ve birbirimize nasıl katkı sunabiliriz bu anlamda çok fazla bilgimiz olmayabiliyor. Meydan buluşması bizim bir araya gelerek hangi alanlarda çalıştığımızı bilgi güncellemesini sağladı. Ve aynı şekilde sivil toplumun çalışmaları hakkında bilgilenmiş olduk.