Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları (SU Gender) ve Göç Araştırmaları Derneği (GAR) ortaklığında 3 Mayıs tarihinde düzenlenecek "Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden Türkiye’de Göç Araştırmaları" programı açıklandı.

3 Mayıs 2019, İstanbul
Cezayir Toplantı Salonu

9.00-9.30 – Açılış – Kristen Biehl (SU GENDER) ve Didem Danış (GAR)
Lülüfer KörükmezCavidan Soykanİlhan Zeynep Karakılıç – Türkiye’de Göç Bağlamında Dayanıklılık, Çalışma ve Toplumsal Cinsiyet raporunun tanıtımı

9.30-11.00 / 1. Panel: Karşılaşmalar ve deneyimler I 
Oturum başkanı ve tartışmacı: Meltem Sancak
Salim Aykut Öztürk (UCL) – “İçi Dışı Bir Gibi Ama Değil: Türkiye’den Sınırdışı Edilmiş Kadınların Anlatılarında Büyüyen ve Küçülen Bir Ermenistan”
Cemile Gizem Dinçer (ODTÜ) – “Türkiye’deki Uydu Kentlerde Mülteci Kadın Deneyimi”
Hasret Saygı (Boğaziçi Üniv.) – “Mülteci Ve Yerel Kadınlar Arasındaki Etkileşimin Etnografik Incelemesi”

11.00-11.30 – Ara

11.30-13.00 / 2. Panel: Karşılaşmalar ve deneyimler II
Oturum başkanı ve tartışmacı: Şevkat Bahar Özvarış
Mahmut Kaya (Harran Üniv.) – “Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Çatışma Alanı Olarak Enformel Mülteci Evlilikleri”
Özge Sarıalioğlu (Düzce üniv.) – “Mülteciliğin Ve Yerelliğin Karşılaşma Mekânı Olarak Esenler: Tanımlar Ve (Karşı)Söylemler”
Mert Koçak (CEU) – “Türkiye’ye Göç Eden Kimlikler: LGBTI Mülteciliğin Yerel ve Ulusaşırı Dinamiklerin Kesişiminde İnşası”

13.00 – 14.00 – Yemek

14.00-15.30 / 3. Panel: Kurumlar ve söylemler
Oturum başkanı ve tartışmacı: Yasemin Kalaylıoğlu
Meriç Çağlar (CEU) – “Toplumsal Cinsiyet Temelli Kırılganlığı Anlamak: Türkiye’de Uluslararası Koruma Altında Bulunan Mülteci Kadınların Maddi Korumaya Erişimi”
Asuman Özgür Keysan (ODTÜ), Gökten Doğangün (ODTÜ) & Burcu Şentürk (Ege Üniv.) – “Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının Mülteci Kadınlara yönelik Güçlendirme Politikaları: Suriyeli Mülteci Kadınların Deneyimleri”
Pınar Yıldız & N. Ceren Erol (Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği)- “Eşikte Bırakılanlar: Suriyeli Mülteci Kadınlar”

15.30-16.00 – ARA

16.00-17.30 / 4. Panel: Kadın emeği
Oturum başkanı ve tartışmacı: Emel Coşkun
Canan Uçar (Boğaziçi Üniv.) – “Emek Karşılaşmaları: Antep’te Suriyeli Kadın İşçiler”
Şeyma Yetkin (CEU) – “Kent Periferisinde Hızlı Moda ve Artı-k Popülasyonlar: İstanbul Hazır Giyim Endüstrisi’nde Göçmen Kadın Emeği”
Hilal Sevlü (Muğla Sıtkı Koçman Üniv.) – “Gündelik hayat deneyimleri ve kentte var olma mücadeleleri: Gaziantep”

17.30-18.00 / Kapanış