Mahkeme Maden Projesi İçin “ÇED Gerekli Değildir“ Kararını İptal Etti

Bingöl‘ün Kiğı İlçesi'ne bağlı Eskikavak Köyü yakınlarında yapılmak istenen maden projesine Bingöl Valiliği tarafından verilen “ÇED gerekli değildir“ kararı mahkemece iptal edildi. Mahkemenin maden projesiyle ilgili verdiği bu karar Bingöl’de iptal edilen ilk madencilik projesi olma özelliğini taşıyor.

Bingöl Metal Madencilik A.Ş. tarafından işletilmek istenen “Kurşun-Gümüş Çinko Kompleks Cevher Ocağı Projesine” Bingöl Valiliğince 2011 yılında “ÇED Gerekli Değildir Kararı” verildi. Daha sonra şirketin kapasite artışı başvurusu sonrasında “projenin alansal ve üretim anlamında kapasite artışına gidilmesinde sakınca görülmeyerek” Bingöl Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 2014 yılında kapasite artışı için de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. Kararın iptal edilmesini talep eden köylüler Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Köylülerin avukatı Barış Yıldırım;  dava dilekçesinde projenin gerçekleştirileceği alanda tarihi yapıların bulunduğu, havzada endemik flora ve fauna türlerinin olduğu ve bölgenin orman ve mera kriterlerini de taşıdığını belirtti. Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin yaptığı incelemede projenin tanıtım dosyasında yerinde yapılmış flora ve fauna çalışmaları bakımından eksikliklerin bulunduğu, flora-fauna çalışmalarının literatür bilgilerine dayalı olduğu ve proje alanı dahil bölgeyi temsil yönünden yeterli olmadığı tespit edildi.

Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda madenin “işletme aşamasında çevreye karşı oluşturacağı olumsuz etkilerin önceden detaylı bir şekilde belirlenmeye çalışılmasının ve çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturacağı sorunlar ile çözümleri için gerekli önlemlerin alınabileceği” belirtilerek “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının uygun olmadığı, asit maden drenajı-su kaynakları-flora fauna konuları başta olmak üzere sahada tüm sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir çevresel etki değerlendirilmesi yapılmasının gerekli olduğu” yönünde görüş bildirildi. Rapora yapılan itirazları yerinde bulmayan mahkeme raporu hükme esas alınabilecek yeterlilikte görerek “ÇED Gerekli Değildir” kararının hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Mahkemenin kararını değerlendiren davanın avukatı Barış Yıldırım, bu kararın Bingöl’de iptal edilen ilk maden projesi olma özelliği taşıdığını belirtti. Kararın benzer davalar için emsal teşkil ettiğini vurgulayan Yıldırım; “Bu bölge tarihi eserlerin, manastır kalıntılarının olduğu kadim bir alan. Ayrıca yörede yaşayanlar için çok önemli bir geçim kaynağı olan aracılık da yapılıyor. Yer altı yer üstü suları açısından da madenciliğin önemli bir olumsuz etkisi olacaktı. Kiğı bölgesi Türkiye’nin kültürel mirası açısından da önemli bir bölge” dedi.

Etiketler