Bingöl Patika Derneği Gençlerle Gençler İçin Çalışıyor

'Gençlik odaklı yaptığımız çalışmalarla Bingöl’de sivil toplum alanının öncülerinden olmaya çalışıyoruz.' Bingöl’ün ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtımını yapan ve dışarıdan gelen öğrencilere sosyal alan sunan, tamamıyla gençlerin kurduğu ve gençlik çalışmaları üzerine faaliyetlerini sürdüren Patika Derneği’nin üye ve yöneticileriyle derneğin hikayesini konuştuk.

Patika Derneği nasıl kuruldu? Neleri temel aldınız ve ne zamandır çalışmalar yürütüyorsunuz aktarabilir misiniz?

Patika DerneğiÇetin Bitmez: Yaşadığımız toplumda biz gençlerin sosyal alan eksikliğini gidermek için oluşturduğumuz gönüllü ekibimizle beraber toplumda farkındalık yaratmaya çalıştığımız eğitimlerle, atölyelerle ve sosyal sorumluluk projeleriyle hem faaliyet çeşitliliği az olan Bingöl yerelinin çeşitli aktivitelerle farklı temalarda konuların işlenebilirliğini sağlamayı hem de var olan kuruluşların güçlenmesini ve yeni yapılanmalara ön ayak olmayı hedefliyoruz. Patika Derneği, gençlik odaklı yaptığı çalışmalarla Bingöl’de sivil toplum alanının öncülerinden birisi. Atölyeler, eğitimler ve birbirinden farklı etkinlikler düzenleyerek hem gençleri bir araya getirip sosyalleşmeleri için alan oluşturmaya çalışıyoruz hem de farklı konularda bilgi edinmelerini ve bakış açısı kazanmalarını teşvik etmeye çalışıyoruz diyebilirim. 

Bingöl’de Patika Derneği ne gibi faaliyetlere ev sahipliği yaptı?

Ruken Söylemez: Patika Derneği yerelde şimdiye kadar; küresel vatandaşlık, sosyal yoksulluk, toplumsal cinsiyet, STÖ’ler için sürdürülebilirlik, iletişim ve sosyal medya, gençlik çalışmaları ve proje döngüsü gibi farklı konularda eğitimler düzenledi. Bunun haricinde 18 tematik atölye olarak Kadın Hakları, Eşitlik, Küreselleşme, Sosyal Adaptasyon ve Gençlik Hakları atölyeleri ve Bingöl’ün çeşitli bölgelerinde trekking faaliyetleri düzenlendi. Bu atölyeleri ilgi ve yeterlilik alanlarına göre gönüllü arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. 

Atölye içeriklerini neye göre oluşturuyorsunuz? Atölye içerikleriyle ilgili daha detaylı bilgi verebilir misiniz?

Yasin ARTUNÇ: Size benim yönetmiş olduğum sinema atölyelerinden bahsetmek istiyorum. Sinemanın var olduğundan bu yana bir fikri, bir ideolojiyi, bir duyguyu iletmek için bir araç olarak kullanıldığı düşünüyorum. Biz de yaptığımız sinema atölyelerinde, bir yandan gençleri bir araya getirip aralarındaki iletişimin güçlenmesini diğer yandan da yaptığımız film analizlerinden yola çıkarak farklı fikirlerin çarpışmasını böylece sinemayı sadece izlemekle kalmayıp onu aynı zamanda okuyup yeni bakış açıları kazanmayı amaçlıyoruz. Her sinema atölyesinde farklı tarzda filmler seçiyoruz. Önce bütün katılımcılarla beraber sinema odamızda izliyoruz. Sonra katılımcılarla beraber filmin analizini yapıp üstüne tartışıyoruz. Farklı fikirlerin çarpışması hem bize hem de katılımcılara çok şey öğretiyor. Sinema atölyelerinde aynı zamanda filmlerin teknik açıdan incelenmesini de yapıyoruz.

Davut Bor: ‘Bende Bir Uzun Mısra’ adıyla gençlerle buluştuğumuz patika edebiyat atölyelerinden bahsedeceğim sizlere. Edebiyatın insanı kendine anlatan en önemli sanat dallarından biri olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaptığımız edebiyat atölyesinin, katılımcıların da ilgisiyle kendimizi kendimize anlattığımız bir zaman parçası olarak özetleyebiliriz. Aslında bu atölyeyi Bingöl’deki gençlerin edebiyata ilgisine borçluyuz. Çok fazla talep vardı ve biz de ekip olarak bu talebi karşılayacak bir atölye düzenleme kararı aldık. Her hafta farklı şair ya da yazarı seçip onu ve onun eserlerini konuşup tartışıyoruz. 20 katılımcıyla hem çok verimli zaman geçiriyoruz hem de farklı şeyler öğreniyoruz. İlerleyen zamanlarda şiir ve hikâye yarışmaları da düzenlemek planlarımız arasında.

Berfin Ayşe Duman: Ben de sizlere İngilizce konuşma kulübümüzden bahsetmek istiyorum. Farklı şehirlerden katılımcıları olan otuz kişilik bir topluluk Patika İngilizce Konuşma Kulübü. Klasik İngilizce öğrenme yöntemleri dışında yaratıcı etkinlikler ve öğretici oyunlarla İngilizce pratik yapmayı daha eğlenceli hale getirmeyi amaçlıyor. Pandemi döneminde görüşmeleri çevrimiçi devam ettirdik. İlk zamanlar alışamadık ama sonra biz de çevrimiçi koşullara ayak uydurmaya başladık hatta kulüp dışından insanların katılmalarını sağlayıp daha etkili atölyeler gerçekleştirdik diyebilirim. 

Bingöl yereli dışında bir çalışmanız mevcut mu?

Bingöl Patika DerneğiMazlum Bucuka: Tabii ki. Patika Derneği her ne kadar Bingöl yerelinde çalışmalar yürütse de ulusal projelerde de isminden sıkça bahsettiriyor. Ulusal çatı örgütlerden GoFor (Gençlik örgütleri Forumu) ve YGDA (Yerel Gençlik Dernekleri Ağı) kurucu üyesi sıfatını taşıyor. Aynı zamanda Aksaray’da gerçekleştiren Yunus Emre Yazarlık Kampı, Astronomi ve Uzay Kampı, Gençlik ve Tarım Kamplarının organizatör ekibini oluşturan Patika, bunun gibi Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleşen etkinliklerde de etkin rol oynuyor. 

Uluslararası yapmış olduğunuz çalışmalar var mı? Varsa bunlardan bahsedebilir misiniz?

İbrahim Boğatemur: Yerelde yapmış olduğumuz çalışmalar ve ulusal anlamda görünürlüğü Patika Derneği’nin uluslararası platformlarda olmasını sağlamıştır diyebiliriz. EuroDesk Temas Noktası olan Patika, yerelde AB fırsatlarının görünürlüğü arttırmak ve gençlere bu fırsatları daha iyi faydalanmalarını sağlayarak kariyer planlarına da katkı sağladığını söyleyebilirim. EuroDesk Temas Noktası olarak gençlerin ulaşacağı kanalları iyi bilmemiz ve ulaşılabilirlik açısından gençlere daha yakın olmamız bizi bir adım öteye taşımaktadır. Aynı zamanda Bingöl Üniversitesi’nin Mevlana ve Erasmus Plus programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerle Patika Derneği olarak ilimize gelen değişim öğrencilerine bölgemizi en iyi şekilde tanıtıp, onlara geniş bir sosyal alan sunmaktayız. Bununla birlikte Bingöl ilimizi ve üniversitemizi daha görünür hale getirmeyi amaçlıyor ve nitekim yerine getiriyoruz.