Sulukule Gönüllüleri Derneği Okul Çalışmaları İçin Gönüllülerini Arıyor

13 Şubat 2019
Karagümrük bölgesindeki 3 okulda, okulu terki önlemek için atölyeler yürüten Sulukule Gönüllüleri Derneği, 2018-2019’un ikinci dönemi için gönüllülerini arıyor.
  • Spor ve Beden Hareketleri

Okul içerisinde, spor ve beden hareketlerini kullanarak gerçekleştirilen atölyelerle, risk altındaki çocukları ayrımcılıkakran zorbalığıtoplumsal cinsiyet ve şiddetsiz iletişim gibi konularda güçlendirme hedefleniyor.

Bkz: http://sulukulegonulluleri.org/tr-tr/67-risk-altindaki-cocuklarin-guclendirilmesi-projesi

  • Ritim Atölyesi

Ritim atölyesi ile çocukların müziği bir duygu düzenleme yöntemi olarak kullanmaları, ekip olma ve sosyal ilişkiler geliştirme gibi becerilerini geliştirme amaçlanıyor.

  • Fotoğraf Atölyesi

Çocukları fotoğraf sanatının çeşitli aşamalarına dahil edecek atölyeler ile çocukların yaratıcı düşünme, üretim, grup çalışması gibi konularda gelişimleri desteklemek hedefleniyor.

Gönüllülerin Haziran ayına kadar, başvuru formunda belirtilen gün ve saatte, düzenli olarak atölyelere katılmaları gerekmektedir. Her atölye, öncesindeki hazırlık ve sonrasındaki değerlendirme kısımlarıyla 2 saati almaktadır.
Gönüllülerin, aylık düzenlenen toplantı ve eğitimlere düzenli katılmaları bekleniyor.

Risk altındaki çocuklarla çalışmaya dair ilgi ve deneyiminiz varsa, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet, şiddetsiz iletişim konularında farkındalık ve güçlendirme çalışmalarına katkı sunmak istiyorsanız, müzik, spor ve fotoğrafın yöntem olarak kullanıldığı atölyelerden birine gönüllü olabilirsiniz.

Başvuru formu için tıklayınız

Son başvuru tarihi; 17.02.2019