Feministler İstanbul’da Buluşuyor

İstanbul Kadın Müzesi ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin düzenlediği, Feminist Pedagoji Konferansı, 18-20 Ekim’de, Salt Galata’da ve Minerva Pasaj’da gerçekleşecek.

İstanbul Kadın Müzesi ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (Su Gender) İstanbul’da Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri, 1. Asya ve Avrupa Kadın Müzeleri Konferansı düzenliyor.

Bu başlıkta ilk kez gerçekleşecek konferans kapsamında,  katılımcılar, 18-20 Ekim 2018’de Salt Galata’da ve Minerva Pasaj’da bir dizi konferansı ve sergiyi izleme şansı yakalayacak.

Dünyanın farklı ülkeden çok sayıda kadının bilgi paylaşımında bulunacağı konferansın, temel başlıkları arasında, “Başka bir dünya için feminist hikâye anlatıcılığı”, “Feminist arşiv oluşturma”, “Kadın tarihi” yer alıyor.

Ayrıca, atölyelerin de yer alacağı konferansın en ilgi çeken bölümlerinden birini cins adımlar atölyesi oluşturuyor. “Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri” başlıklı bu bölümde, toplumsal cinsiyet odaklı hafıza yürüyüşleriyle kentin görünür olmayan hafızalarının izi sürülürken, kadınların da kendilerine yeni bir pencereden bakmasının imkanı sağlanıyor.

 “Müze yöneticileri ve araştırmacılar bir araya geliyor”

Alternatif bir hafıza kültürü ve hatırlama pratikleri geliştiren feminist pedagoji uygulamalarını tartışmak ve paylaşmak amacıyla düzenlenen Feminist Pedagoji: Müzeler, Hafıza Mekânları ve Hatırlama Pratikleri Konferansı, feminist müze pedagojisiyle çalışan kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri, barış müzeleri ve hafıza mekânlarını; farklı alanlardaki hak ihlalleri üzerine toplumsal cinsiyet bakış açısyla çalışan sivil toplum aktivistleri ve kurumlarını; araştırmacıları, müze yöneticileri ve müze eğitimcilerini biraraya getiriyor.

Konferansta tartışmaya sunulan iyi örneklerin başlıklarından bazıları şöyle:

*Feminist pedagoji toplumsal hafızanın dönüşümünde nasıl bir rol oynamaktadır?

*Ne tür yöntemler ve pratikler yeni hatırlama pratiklerini mümkün kılmaktadır?

*Feminist kuram ve hareketin geliştirdiği kavramlar ve açtığı tartışmalar toplumsal hafıza alanına nasıl tercüme edilmekte, bu alanda ne tür yeni kavramlar ve tartışmalar hayat bulmaktadır?

*Kadın ve toplumsal cinsiyet müzeleri diğer müze ve hafıza mekânlarından nasıl farklılaşmaktadırlar? Bu alana nasıl bir katkı sunmaktadırlar?

*Feminist pedagoji uygulanan toplumsal  öğrenme alanlarında  ziyaretçi  katılımı ve ziyaretçilerinin kendi  aralarındaki diyalog pratikte nasıl yaşam buluyor?

 Başka bir sergi: İfşa etmeden

Konferans süresince İstanbul Kadın Müzesi tarafından hazırlanan İfşa etmeden? başlıklı sergi izlenebilir. Dünya kadın müzelerinin geçmiş sergilerinden örneklerin yer aldığı bu sergide, şiddet içeren bir tarih veya hafızanın nasıl şiddet fotoğrafları kullanılmadan hikâyeleştirilebileceği ve sergilenebileceği anlatılıyor.

İnsanların birbirine dokunabilmesini sağlayan, isyan ve umuda yeni anlamlar kazandıran, kalıcı semboller yaratan, ortak dil oluşturan hatırlama pratikleri için somut örnekler içeren bu sergi, aynı zamanda uygulamalı feminist müze pedagojisi için de bir örnek teşkil ediyor.

Konferans hakkında ayrıntılı bilgiyi buradan  alabilir, programa buradanulaşabilirsiniz.

Kayıt formu için de burayı tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Bianet