Kadın İnsan Hakları Savunucuları AB Üyesi Dış İşleri Bakanlarına Çağrıda Bulundu

Kadın insan hakları savunucuları, aktivistler üzerindeki eşi benzeri görülmemiş baskılarla mücadelede Avrupa Birliği üyesi devletlerin dış işleri bakanlarını desteğe çağırdı.

Bu sene Viyana’da düzenlenen AB üye devletlerinin dış işleri bakanlarının resmi olmayan buluşması Gymnich’ten bir gün önce, El Salvador, Polonya, Endonezya, Kenya, Avusturya, Suriye ve Rusya’dan kadın insan hakları savunucuları AB temsilcileri ile görüşecek ve yoldaş aktivistler üzerinde artmakta olan saldırılara karşı sürdürdükleri mücadelelerde daha fazla koruma ve destek talep edecekler.

29 Ağustos’ta 13:00 – 18:15 saatleri arasında Viyana’daki Avrupa Birliği Binası’nda gerçekleştirilecek olan görüşmeye yönelik olarak konuşan Uluslararası Af Örgütü Küresel İnsan Hakları Savunucuları Programı Başkanı Guadalupe Marengo şunları söyledi:

“Afganistan’dan Mısır’a ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden Brazilya’ya, kadın insan hakları savunucuları hak ve adalet için savaşırken korkunç misillemelerle oldukça sık olarak karşılaşıyorlar. Pozitif anlamda bir değişim için çalışan bu cesaretli kadınlar oldukça sık tehditle, dayakla, hapsedilmeyle ve hatta ölümle karşı karşıya bırakılıyorlar. Onlarla dayanışma içerisinde olmak bizim görevimizdir.

“Bu cesur kadınlar bizlere AB’nin kadın insan hakları savunucularını desteklemek için her fırsatı değerlendirebileceklerini ve değerlendirmeleri gerektiğini hatırlatmak için buradalar. Dünya genelinde insan hakları savunucuları olarak eşi benzeri görülmemiş zulüm ve kötülükle yüzleşmekte olduğumuz için, bu hayati öneme sahiptir. Bizler hak ve adalet talep etmeye cesaret edenlerin korunmak ve desteklenmek yerine hedef alınıp saldırıldığı bir çağda yaşıyoruz. Şimdi her zaman olduğundan daha çok, Avrupa Birliği yükümlülüklerini sürdürmek için diplomatik gücünü kullanmak zorundadır.”

Uluslararası Af Örgütü ve Viyana’daki Avrupa Birliği Binası tarafından organize edilen “Kadınları Savunmak, Hakları Savunmak” başlığı altında gerçekleştirilecek olan görüşmede, AB ve üye devletlerin çalışmaların sürdürülmesine fırsat veren güvenli bir çevre sağlayabilecekleri yollardan ilerleyerek kadın insan hakları savunucularının karşılaştığı belirli zorluklar üzerine yoğunlaşılacak.

Guadalupe Marengo sözlerine şunları da ekliyor; “AB’nin ve üye devletlerin insan haklarını desteklemek ve insan hakları savunucularını korumak için zorlu yükümlülükleri vardır. Uluslararası boyutta harekete geçtiklerinde ve baskıcı hükümetlerle mücadele ettiklerinde, bireysel davalarda doğrudan bir etkiye sahip olabileceklerini kanıtlamışlardır. Fakat bu yükümlülükler çoğu zaman ileriyi göremeyen politik kaygılar uğruna feda edilmektedir.

“100 günden fazla süredir parmaklıklar ardında olan Suudi kadın insan hakları savunucuları için umumi destek eksikliği, söz konusu sorunlardan sadece birisidir. Avrupa Birliği ve üye devletler her yerde ve her zaman eşit bir kararlılıkla yükümlülüklerine itibar etmelidir.”

Görüşmede konuşacak olan kadın insan hakları savunucuları, diplomatlar ve karar alıcılar tarafından Avrupa Parlamentosu, Avrupa Dış İlişkiler Servisi temsilcileri ve Avrupa Birliği Konseyi’nin Avusturya başkanlığı ile dillendirilmeye ihtiyaç duyan sorunları gündeme taşıyacaklar.

Arkaplan

İnsan hakları savunucusu bireysel olarak ya da örgütlü bir şekilde insan haklarını geliştirmek ve korumak için harekete geçen insanları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Tüm kesimlerden gelmektedirler. İstismar kurbanı olabilirler veya aktivist, ifşacı, gazeteci, öğretmen, sendikacı, öğrenci vb. olabilirler.

Dünyanın her bölgesinde, kadın insan hakları savunucuları, diğer tüm insan hakları savunucularının karşı karşıya kalabilecekleri saldırı ve misillemelere ek olarak, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılıkla ve tehditlerle yüzleşmektedir. Geleneksel toplumsal cinsiyet kalıpları ile mücadele edenler ve üreme sağlığı hakları ile cinsel konularda çalışanlar veya kadınların ve kız çocuklarının insan haklarını savunanlar toplumsal cinsiyet temelli saldırıların sıklıkla hedefi haline getirilmektedirler.

Avrupa Birliği (AB) ve üye devletler insan hakları savunucularını desteklemek ve korumak için kararlarına öncülük eden bir takım kilit roldeki taahhüt ve aygıta sahiptir. Bunlar Lizbon Antlaşması’nın maddelerini, İnsan Hakları Savunucuları Rehberi’ni, AB İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı’nı, İnsan Hakları ve Demokrasi Stratejik Çerçeve Belgesi’ni, ülkelere özgü stratejileri vb. içermektedir.

Uluslararası Af Örgütü’nün “Human Rights Defenders Under Threat – A Shrinking Space For Civil Society / İnsan Hakları Savunucuları Tehdit Altında – Sivil Toplum İçin Daralan Alan” isimli raporu, insan hakları savunucularının her yerde yüzleşmekte olduğu tehditlere yönelik olarak genel bir bakış sunuyor ve insan hakları savunucularının tanınmalarını, korunmalarını ve çalışmalarını korkusuz bir şekilde sürdürmeleri için güçlendirilmelerini garantilemek için gücü elinde bulunduranların tedbir almaları çağrısında bulunuyor. Rapor, kadın insan hakları savunucularının karşılaştığı istismarların toplumsal cinsiyete özgü formları üzerine odaklanılan bir bölümü de içeriyor.

Uluslararası Af Örgütü’nün “Deadly But Preventable Attacks: Killings and Enforced Disappearances of Those Who Defend Human Rights / Ölümcül Fakat Engellenebilir Saldırılar: İnsan Haklarını Savunanların Cinayete Kurban Gitmeleri ve Zorla Kayıplara Karıştırılması” isimli rapor ise dünya genelinde 40 ülkeden insan hakları uğruna hayatını kaybeden 90’dan fazla insan hakları savunucusunun hikayesini anlatıyor.

30-31 Ağustos tarihlerinde AB dış işleri bakanları Gymnich adı verilen resmi olmayan bir etkinlikte buluşacaklar. Bu toplantılar iki yılda bir kez Avrupa Birliği Konseyi’nin başkanlığını elinde bulunduran ülke tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kaynak: Amnesty