Türkiye’den İki Kadın Y20 Zirvesi’nde

Sosyal liderlik özellikleri olan gençlerin uluslararası meseleleri tartışmaya açmak, kültürlerarası hoşgörüye katkıda bulunmak ve zirveye çalışan katılımcıların birlikte çalışacakları alanları açmak gibi amaçlarla her yıl düzenlenen Y20 zirvesi,ı G20 zirvesine dahil olan ülkelerle ve G20’nin prensipleriyle uygulanmaktadır.

Bu sene Türkiye’den gidecek katılımcıların ikisi kadın, biz de katılmaya hak kazanan Yağmur Bayındır’la sivil toplum geçmişini, kendisini zirveye hazırlayan süreçleri ve sonrasında gerçekleştirmek istediği hedeflerini konuştuk.

Biraz kendinizden bahseder misiniz?

Merhabalar, ben Yağmur Bayındır. Lisansımı Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yaptım. Üniversite hayatım boyunca birçok organizasyonda yer aldım ve yer almaya da devam ediyorum. Bunlardan bazıları Türk Kadınları Uluslararası Networkü (TurkishWIN), Sosyal Girişimci Genç Liderler Akademisi (SOGLA), Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), Türkiye Bilişimi Kalkındırma Topluluğu (TBKT)’dur.

Yaklaşık 5 yıldır sivil toplum çalışmaları içinde yer alıyorum. 2014 yılında Ankara merkezli aktiF-İz Gençlik Topluluğu yönetim kurulu üyeliği ile birlikte gençlik alanında yapılan çalışmalarda daha çok rol almaya başladım. O zamandan beri her yıl organize ettiğimiz Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’nde şu an genel sekterlik görevini yürütmekteyim.  Bu çalışma benim için çok önemli çünkü Türkiye’de uygulanmış ve uygulanmakta olan iyi proje örneklerini bir araya getirerek hem yaygınlaştırmaya hem de bir literatür oluşturmaya çalışıyoruz. Bu alana dair tecrübelerimin büyük çoğunluğu burada gerçekleştirdiğim çalışmalar sonucunda oluşmuştur. Ayrıca topluluğumuzu Türkiye’de gençlik çalışmaları yapan örgütleri bir araya getiren Gençlik Örgütleri Forumu’nda da temsil etmekteyim. Bunların yanı sıra,  yurt içinde ve yurt dışında birçok gönüllülük projesine/eğitimine katılım gösterdim ve kamu ve özel sektör alanlarında staj tecrübeleri edindim.

Şu anda da Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yapıyorum.

Y20 nedir?

Y20, G20 çalışma gruplarından biridir. Bu çalışma grupları bilim ve araştırma topluluğu, özel sektör ve sendikalar, kadın, gençler ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eder. Bu zirvelerde hazırlanan politika önerileri bağlayıcı değildir ancak karar alıcılarla diyalog sağlanarak G20 ülkelerine sunulur ve politika sürecine dahil edilir.

Y20 Zirvesi G20 üye ülkelerindeki genç liderleri buluşturarak tüm dünyadaki gençlerin yeteneklerini ve ağlarını geliştirmek, ekonomik zorlukları ve önemli fırsatları tanımlamalarına yardımcı olmak için gerçekleştirilen bir platformdur.

Bilmeyenler ve belki bir sonraki sene başvurmak isteyenler için Y20’nin süreçlerinden ve sizin katılma aşamalarınızdan bahsedebilir misiniz ?

Y20 Zirvesi 13-18 Ağustos 2018 tarihlerinde Arjantin’de gerçekleştirilecek. Y20 Zirvesi gündem konuları ise 21. Yüzyılda Eğitim ve Beceriler, Girişimcilik ve Serbest Meslek, İşin Geleceği, Sürdürülebilir Kalkınma olarak dört başlıktan oluşmaktadır. Bunlarla ilgili detaylı bilgiye https://ycdc.org.tr/y20-argentina-task-forces/ sitesinden ulaşabilirsiniz. Y20 Zirvesi’nden aylar önce başlayan araştırmalar ve çalışmalar Zirve sonunda politika önerileri olarak sunuluyor. Zirveye toplam 46 resmi delege ve 30’un üzerinde özel davetli konuşmacı katılacak.

Ben de sürekli ilgi alanlarımdaki ulusal ve uluslararası projeleri araştırma içerisindeyim. Diplomasi ve İşbirliği Derneği’nin de Arjantin Gençlik Zirvesi için katılımcı çağrısına çıktıklarını gördüğümde de önce sitelerine girip programı ve derneği inceledim. Dernek üyelerinin özgeçmişlerine baktım ve onların da önceki zirvelerde katılımcı olduklarını gördüm. Onlarla benzer tecrübeleri paylaştığımı ve benim de aynı şekilde Türkiye’yi temsil edecek bilgi ve tecrübem olduğuna inandığım için öncelikle sitede bulunan başvuru formunu doldurup özgeçmişimi gönderdim. Daha sonra sözlü mülakata davet edildim ve bir dizi soruya Türkçe ve İngilizce olarak cevap verdim. Bu aşamadan sonra da Türkiye’yi temsil edecek delegelerden Sosyal Lider Delege olarak seçildiğimi belirten bir mail aldım.

Bundan sonrası da zirveye ön hazırlık çalışmaları ile devam etti. Belirlenen temalarla ilgili küçük araştırmalar ve temalar belirleyip bunlarla ilgili çalışmalarımızı gönderdik. Ayrıca Y20 Arjantin Zirvesi’nde “Meet the Doers” isimli öğrenme aktivitesinde tecrübelerimi paylaşmak ve aktivitedeki grup çalışmalarını yönetmek için moderatör olarak davet edildim. Hem Türkiye’yi temsil eden bir delege hem şimdiye kadar yaptıklarını ve öğrendiklerini paylaşarak başkalarına da aktarabilecek bir katılımcı olmaktan gerçekten mutluyum.

Arjantin zirvesi organizatörleri katılımcıları neye göre belirliyor ?

Y20 Zirvesi katılımcılarını belirlemek için her ülkeden sorumlu organizasyonlar katılımcı çağrısına çıkıyor ve iki aşamalı elemeden sonra seçilen kişiler akademik delege ve sosyal lider olarak ülkelerini temsil etmek için seçiliyor. Türkiye’de bu seçimden sorumlu olan Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Derneği uluslararası alanlarda Türkiye’nin etkili temsilini sağlamak ve nitelikli genç potansiyelini geliştirmek amacıyla G20’nin gençlik ayağı olan Y20 Zirvesi’nin Türkiye’deki faaliyetlerini yürütmektedir.

Türkiye’yi temsilen gidecek olan katılımcılarda https://ycdc.org.tr/y20-zirveleri/2018-arjantin-zirvesi/ sitesinde belirtilen bir dizi genel şart bulunmaktadır. Bunun yanında akademik veya sosyal lider delege olacak kişilerde de bu alanlarla ilgili şartlar aranmaktadır. Başvuru formunu doldurup CV’lerini gönderen ve ön aşamayı geçen adayların sözlü mülakatları video konferans ile görüntülü olarak yapılıyor.

Bu zirveden sonra gerçekleştirmek istediğiniz hedeflerinizden bahsedebilir misiniz ?

Y20 Zirvesi sonrasında bahsettiğim dört tema ile ilgili sunulan politika önerilerinin Türkiye’de uygulanmasına dair yapılacak çalışmalara destek olmak ve ülkenin bu konularda bir adım daha ilerlemesini sağlamak amacıyla zirve çıktılarını yaygınlaştırma çalışmaları yapmaktır. Bunun dışında Türkiye’de yaptığım çalışmalara devam ederek, Türkiye’deki sivil toplum, gençlik ve sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlamaktır.

Örneğin, 4 senedir organize ettiğimiz Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’ni (SSPKONGRE) her seferinde daha kaliteli hale getirerek Türkiye’de sosyal sorumluluk alanında uygulanmakta olan projelerin sunumları ve yaygınlaştırmasıyla daha iyi projeler ortaya çıkararak toplumu bu alanlarda bilinçlendirmek ve güçlendirmek amacıyla çalışmalar yapmaktır. Bunu da karar alıcılarla bir araya gelerek, bu alanda politika yapılmasına destek olmaktır. Tabi ki ulusal ve uluslararası boyutta yapılacak politikalar sosyal sorumluluk projelerinin kalitesi üzerinde önemli etki sağlayacaktır. Bu nedenle ilerleyen aşamalarda SSPKONGRE’yi uluslararası bir seviyeye taşımak da amaçlarım(ız) arasındadır.

Ayrıca diğer gençlik örgütleri ile gençlik politikası oluşturma alanında yaptığımız çalışmalarla ilgili Türkiye’deki karar alıcılarla işbirliği yaparak gençlik politikaları ile ilgili farkındalık yaratılması ve Türkiye’deki gençlik politikalarının evrensel düzeye çıkarılması sağlamaktır.