‘Türkiye’de Şiddetli Maddi Yoksunluk İçinde Yaşayan Çocuk Sayısı Arttı’

21 Mayıs 2018
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin araştırma sonuçlarına göre Türkiye, Avrupa’da çocuk yoksunluğunun en yoğun olduğu ülke oldu.

Betam’dan Doç. Dr. Gökçe Uysal ve Araştırma Görevlisi Yazgı Genç tarafından yapılan araştırmaya göre, Avrupa Birliği’nin yoksunluk tanımına göre 2016 yılında Türkiye’de yaklaşık her üç çocuktan biri, başka bir deyişle 7 milyon 510 bin çocuk şiddetli maddi yoksunluk çeken hanelerde yaşıyor.  Araştırmada “Şiddetli maddi yoksunluk içinde yaşayan çocukların oranı artıyor” tespiti yer aldı.

Araştırmaya göre, Batı Anadolu, İstanbul, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki çocukların yoksunluk oranlarında büyük artışlar göze çarptı. Bununla birlikte yoksulluğun artışı büyük oranda ısınamama, kısmen de beslenme ihtiyaçlarını giderememe ve beklenmeyen harcamaları karşılayamamaktan kaynaklanıyor. Araştırma Güneydoğu Anadolu’da çocukların yüzde 47’sinin, Ortadoğu Anadolu’da yüzde 37,3’ünün, Akdeniz’de ise yüzde 36’sının yaşadıkları haneler yeterince ısınmadığı ortaya çıkardı. Isınma ihtiyacını karşılayamayan hanelerin oranındaki artışa paralel olarak Türkiye’de şiddetli maddi yoksunluk içerisinde yaşayan çocukların oranı arttı ve Türkiye tüm Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kaldı.

Araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyle;

-Türkiye’de yaşayan çocukların yüzde 70.7’si evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşamaktadır.

-2015 yılı verileri ile kıyaslandığında, tatil yapamayan çocukların oranında azalma görülmektedir.

-Ayrıca, çocukların yaşadığı hanelerin yüzde 48.4’ü otomobil sahibi değildir.

-Bunun yanı sıra, “kira ve faturalar” ve “beslenme” kalemlerinde de önemli maddi yoksunluk oranları gözlenmektedir.

-Çocukların yüzde 40.8’inin iki günde bir et, tavuk, balık gibi protein içeren gıdalarla beslenemediği kaydedilmiştir.

-Bunun yanı sıra, çocukların yüzde 43.4’ü son 12 ay içerisinde ev kirasını, elektrik, su, gaz ve kredi kartı faturalarını planladığı gibi ödeyemeyen hanelerde yaşamaktadır.

-2015 yılından 2016 yılına Batı Anadolu, İstanbul, Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz bölgelerindeki çocukların yoksunluk oranlarında büyük artışlar göze çarpıyor.

-Bu artışların büyük oranda ısınamama, kısmen de beslenme ihtiyaçlarını giderememe ve beklenmeyen harcamaları karşılayamamaktan kaynaklandığı anlaşılıyor.

-Güneydoğu Anadolu’da çocukların yüzde 47’si, Ortadoğu Anadolu’da yüzde 37.3’ü, Akdeniz’de ise yüzde 36’sının yaşadıkları haneler yeterince ısınmamaktadır.

-Isınma ihtiyacını karşılayamayan hanelerin oranındaki artışa paralel olarak Türkiye’de şiddetli maddi yoksunluk içerisinde yaşayan çocukların oranı artmış ve Türkiye tüm Avrupa Birliği ülkelerinin gerisinde kaldı.

BETAM’ın araştırma notuna buradan  ulaşabilirsiniz.

Kaynak: STGM

Etiketler