TCPS Araştırma Hibesi Çağrısı

Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi/Turkey’s Center for Prison Studies (TCPS), Avrupa Birliği'nin desteğiyle her sene, hapishaneler üzerine yapılan araştırmalara fon desteği vermektedir.

Bu destek, araştırmaya dayalı akademik yayınların arttırılmasını amaçlamaktadır. Türkiye’de hapishanelere yönelik yayınların oldukça büyük bir kısmının anı tarzı içeriğe sahip olması, araştırmaya dayalı çalışma ve yayınların azlığı bu desteğin motivasyonunu oluşturmaktadır.

Başvurucuların, araştırmalarının sonucunda araştırma raporu ya da makale yazması beklenmektedir. Bu çalışma, TCPS’in sitesinde yayınlanacak ve uygun görülenler TCPS Kitaplığı bünyesinde kitap olarak basılacaktır.

TCPS’in bu yıl vereceği fon desteği toplamda 12.000 TL’dir. Her bir araştırma için talep edilecek maksimum tutar ise 4.000 TL’dir. 3 araştırmadan daha fazla çalışmaya destek vermek adına bu miktar bölünebilir. Bu nedenle araştırmaları için daha küçük bütçeye ihtiyaç duyanlar da TCPS’e başvurabilirler.

Başvurular ve araştırmalar için aşağıdaki koşullar aranacaktır:

  1. Araştırmaların konusu hapishaneler olmalıdır.
  2. Başvurunun, hapishaneler üzerine daha önce çalışılmamış bir konuda olması, tercih sebebidir.
  3. Başvurunun, CİSST’in çalıştığı (kadın, çocuk, LGBTİ, hasta, ağırlaştırılmış müebbet, yabancı, öğrenci, işçi, engelli, Roman) ya da başvurucunun belirlediği özel ihtiyacı olan mahpus gruplarına yönelik olması, tercih sebebidir.
  4. Her araştırma bir yayın haline getirilecektir. Başvurucular, çalışmanın sonunda araştırma raporu/ makale sunmayı kabul etmiş sayılır.
  5. Araştırmaların süresi en fazla 5 ay olabilir. Altıncı ayın sonunda araştırma raporu/makale yazılmış ve teslim edilmiş olmalıdır.
  6. TCPS, desteklediği araştırmanın raporunu sitesinde ve TCPS Kitaplığı bünyesinde basılı olarak yayınlamak hakkına sahiptir.
  7. Araştırmacılar, talep etmeleri ve uygun görülmesi halinde CİSST/TCPS’in kaynaklarını ve veri tabanını kullanabileceklerdir.
  8. Araştırmacıların, projenin bitiminden itibaren en geç 1 ay içinde, verilen fona ilişkin harcamalarını gösteren belgeleri ve bütçe raporunu sunması gerekmektedir.

Bu desteğe başvurmak isteyenler başvuru formunu (araştırma fonu içeriği ve bütçe) doldurarak; info@tcps.org.tr adresine mail atabilirler. Mailin konu kısmına “TCPS Araştırma Fonu Başvurusu 2018” yazılmalıdır.

Gerekli bilgileri içermeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bir araştırmacı birden fazla başvuru yapabilir ancak her bir araştırma dönemi içinde ancak bir çalışma başvurusuna fon alabilir.

Başvuruları, akademisyenlerden oluşan 8 kişilik Akademik Kurul değerlendirecek ve seçilenler, fon çağrısında duyurulan tarihte internet sitemizden duyurulacaktır. Seçilemeyen başvurular için bilgilendirme yapılmayacaktır.

Seçilen başvurularda başvurucuların talep ettiği fon kalemleri ve miktarı üzerinde değişiklik talep edilebilir. Başvurucu, değişiklik önerisini kabul etmesi halinde fondan yararlanabilecektir.

Fon kapsamında, fonun sınırlılıkları dikkate alınarak bilgisayar, fotoğraf makinası vb. ekipman ödemeleri yapılmaması tercih edilmektedir.

14 Mayıs tarihine kadar başvuru yapılabilir. Seçilen çalışmalar 31 Mayıs günü CİSST/TCPS’in sitesinden açıklanacak ve başvuruculara mail ile bildirilecektir.

Başvurunuzun elimize ulaşmasının ardından size bilgilendirme maili atacağız.

Dosya TCPS Arastirma Basvuru Formu 2.docx

Etiketler