DİKAD Diyarbakırlı 20 Kadını İş Dünyasına Kazandırıyor

Diyarbakır İş Kadınları Derneği, dezavantajlı 20 kadına istihdam garantili tekstil eğitimi  içeren bir proje başlattı. Proje hem Diyarbakır’da potansiyeli yüksek olan tekstil sektörüne dikkat çekmeyi hem de kadınları iş dünyasına kazandırmayı amaçlıyor.   Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), SODES ve İşkur ile ortaklaşa yürüteceği projede Diyarbakır’daki 20 dezavantajlı kadına tekstil alanında istihdam garantili eğitim verecek. […]

Diyarbakır İş Kadınları Derneği, dezavantajlı 20 kadına istihdam garantili tekstil eğitimi  içeren bir proje başlattı. Proje hem Diyarbakır’da potansiyeli yüksek olan tekstil sektörüne dikkat çekmeyi hem de kadınları iş dünyasına kazandırmayı amaçlıyor.

 

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), SODES ve İşkur ile ortaklaşa yürüteceği projede Diyarbakır’daki 20 dezavantajlı kadına tekstil alanında istihdam garantili eğitim verecek. Projenin paydaşları ile birlikte tanıtım toplantısı düzenleyen DİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar şu açıklamalarda bulundu: “Bilhassa Diyarbakır’da yoksulluk ve işsizlik, dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata tam anlamıyla katılımlarında yaşadıkları ana zorluklardır. Dezavantajlı bireyler işgücü piyasasına veya istihdama katılamamaktadır. İstihdamları durumunda da düşük veya düzensiz gelir, kayıtsız çalışma ve sosyal güvenlikten mahrum olma gibi sorunlar dezavantajlı bireylerin çalışan yoksul haline gelmelerine neden olmaktadır. 15-64 yaş arası çalışabilir yaştaki nüfus toplam nüfusun %59’unu oluşturmaktadır. Ancak işgücüne katılım ve istihdam oranları açısından Diyarbakır 81 il içinde sonuncu sıradadır. Sahip olduğu işgücü potansiyeli nedeniyle özellikle işgücüne dayalı sektörlerde son bir iki yılda yatırımlarda artış görülmekte ancak dezavantajlı kişiler istihdam alanlarında ayrımcılık, dışlanma, düşük ücret politikaları, kayıt dışı istihdam gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.”

Diyarbakır’ın  tekstil ve hazır giyim sektörleri için avantajının, işsiz genç nüfus ve işgücüne katılımı gerçekleşmeyen kadın oranı olduğunu vurgulayan Aktar hem tekstil yatırımları için şehirdeki mevcut potansiyele dikkat çekmek hem de kadınların bu sektörde istihdamını sağlamak için 2018 yılında uygulanacak bu proje ile 20 kadına; kesim, dikim, makina, kalite kontrol  gibi temel hazır giyim eğitimlerinin uygulamalı olarak 6 ay verileceğini söyledi. Tekstil atölyesinde verilecek bu eğitimin ardından 1 ay işyerlerinde staj gören kadınların en az yarısına istihdam garantisi sağlanacak.

Sivil Sayfalar için mikrofon uzattığımız Reyhan Aktar şu açıklamalarda bulundu: Diyarbakır’da iş arayan İşkur’a kayıtlı 31 bin 500 civarında kadın var. Tekstil ve hazır giyim sektöründe verilecek eğitimlerle birlikte kadınların üretime katılmaları diğer sektörlere göre daha kolay oluyor. Bu nedenle tekstil sektörü dezavantajlı grupların istihdama katılımı için uygun bir sektör. Diyarbakır’ın sektördeki hammadde potansiyeli, işgücü avantajı ve ayrıca son yıllarda artan tekstil yatırımları ve sektörün geliştirilmesi için yapılan Organize Sanayi Bölgesi gibi altyapı ve destek çalışmaları da özellikle istihdamın sağlanması açısından önemlidir.

Diyarbakır’da Kürt Meselesi odaklı gündem bütün sivil toplum kuruluşlarını önemli ölçüde etkilese de DİKAD olarak esas çalışma alanımıza yoğunlaşmaktan geri durmamaya özen gösteriyoruz. Bu bağlamda yakın zamanda derneğimizde “Kadın Odaklı Haber Atölyesi” toplantısına ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz haftalarda Dicle Üniversitesi’nde gerçekleşen İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı’na katılarak gençlerle bir araya geldik. İki hafta önce de gençlerle bir araya gelerek girişimcilik konusunda tecrübe aktarımında bulunduk.

Evet Diyarbakır Kürt Meselesinin merkezinde bir şehir ve işsizlik ile yoksulluk başta olmak üzere bir çok problemin, bu büyük meselenin yan etkileri olduğunun farkındayız. Bu yüzden bir yandan makro ölçekte huzur ve barışın tesisi için yapılan çalışmalara katkı vermeye çalışırken diğer yandan mikro ölçekte yapabileceğimiz işleri yapmayı sürdürüyoruz.

Reha Ruhavioğlu

Üyelik Tarihi: 08 Eylül 2017
64 içerik
Yazarın Tüm Yazılarını Gör