Sivil Düşün Uzman Havuzu yeni dönem başvuruları açıldı

Sivil Düşün AB Programı destek çalışmaları çerçevesinde sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin ihtiyaç duydukları alanlarda kullanılmak üzere oluşturulan Uzman Havuzu’nun 3’ğncü dönem başvurusu açıldı. Uzman havuzu için 2016 yılı mart ve aralık aylarında çıkan çağrılarda, toplamda 284 başvuru alınmış ve Sivil Düşün’e iletilen destek talepleri doğrultusunda Uzman Havuzu’nda bulunan uzmanlar çalışmalara yönlendirilmişti. Bu çağrı döneminde de […]

Sivil Düşün AB Programı destek çalışmaları çerçevesinde sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin ihtiyaç duydukları alanlarda kullanılmak üzere oluşturulan Uzman Havuzu’nun 3’ğncü dönem başvurusu açıldı. Uzman havuzu için 2016 yılı mart ve aralık aylarında çıkan çağrılarda, toplamda 284 başvuru alınmış ve Sivil Düşün’e iletilen destek talepleri doğrultusunda Uzman Havuzu’nda bulunan uzmanlar çalışmalara yönlendirilmişti.

Bu çağrı döneminde de uygun bulunan uzmanlar ile birlikte Uzman Havuzu’nu güncelleyerek sivil toplum örgütlerine ve aktivistlere destek sağlamaya devam edeceğiz.

Sivil toplum alanında çalışan, hak temelli süreçlere katkı veren uzmanları başvurmaları için davet ediyoruz.

Uzman havuzu belirli bir tematik sınırlama içermemekle birlikte Sivil Düşün AB Programı tarafından belirlenmiş olan ve aşağıda belirtilen başlıklar çerçevesinde başvuruya açıldı:

1- Kapasite güçlendirme faaliyetleri için eğitmenlik ya da danışmanlık (ilgili alanlar: insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, LGBTİ+ hakları, çevre hakları, hayvan hakları vb.)

2- Kapasite güçlendirme faaliyetleri için eğitmenlik ya da danışmanlık (ilgili alanlar: Kopenhag Kriterleri ve AB müktesebatı, hukuki ve siyasi okur-yazarlık, savunuculuk, lobicilik, sosyal politika, proje döngüsü yönetimi, kaynak geliştirme vb.)

3- İletişim uzmanlığı (ilgili alanlar: iletişim stratejisi geliştirme, halkla ilişkiler, sosyal medya yönetimi, web tasarımı ve içerik yönetimi, bilişim teknolojileri, veri yönetimi, veri görselleştirme, post-prodüksiyon, redaksiyon vb.)

4- Sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlar için stratejik davalama ve yasal çerçeveye ilişkin hukuki danışmanlık

5- Sivil toplum örgütlerinin düzenlediği etkinlik/toplantılar için kolaylaştırıcılık ya da moderasyon (ilgili alanlar: insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, LGBTİ+ hakları, çevre hakları, hayvan hakları vb.)

6- Sivil toplum örgütlerinin ağ oluşturma, savunuculuk, lobicilik ve politika geliştirme faaliyetleri çerçevesinde kolaylaştırıcılık ya da moderasyon

7- Travma ve şiddetle mücadele alanında çalışan sivil toplum örgütleri (ör: işkence, kadına yönelik şiddet, çocuğa ve kadına yönelik cinsel istismar, mülteci krizi), insan hakkı savunucuları, hak temelli örgütler için psikolojik ve tıbbi danışmanlık

8- Sivil toplum temelli ve hak temelli tematik alanlarda anket düzenleme ve saha araştırması

9- Sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlar için izleme ve değerlendirmeetki analiziharitalama ve proje temelli etki analizi

10- Sivil toplum örgütleri, ağlar ve platformlar için izleme ve değerlendirme, etki analizi, haritalama ve proje temelli etki analizi gibi araştırmaların raporlanması

11- Hak temelli sivil toplum örgütleri, taban örgütleri ve sivil inisiyatifler için rehberlik (ör: mentörlük, inkübasyon ve örgütlenme desteği)

12- Hak temelli alanlarda uluslararası düzeyde ağ oluşturma, işbirliği geliştirme, çalışma yöntemleri üzerine deneyim paylaşımı & diyalog çalışmalarında sivil toplum örgütleri için ardıl çeviri desteği kapsamında tercümanlık.

13- Diğer destekler: Yukarıda tanımlanmamış spesifik alanlarda ihtiyaç temelli kapasite geliştirme, danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri

Uzman Seçimleri için Genel Şartlar ve Uygulama:

 • Yukarıda numaralandırılmış alanlara yönelik “Uzman” başvuruları için en az 5 yıl, “Kıdemli Uzman” başvuruları için en az 10 yıl deneyim aranmaktadır.
 • Uzman seçimlerinde kanıtlanabilir deneyim esas alınacaktır.
 • Uzman başvuruları ilk aşamada Sivil Düşün Teknik Destek ekibinin kontrolünden geçtikten sonra onay için AB Delegasyonuna iletilecektir; AB Delegasyonu tarafından onaylanan özgeçmişler Sivil Düşün AB Programı uzman havuzuna eklenecektir.
 • Uzman havuzundaki uzmanlar STÖ ve aktivistlerden gelen talepler doğrultusunda ilgili destek taleplerine yönlendirilecektir.
 Aranan Nitelikler:
 • Sivil toplum örgütlerine yönelik kapasite geliştirme alanında deneyim sahibi olma (ör. Eğitim içeriği hazırlama ve uygulama; mentörlük; rehberlik; danışmanlık vb. faaliyetler)
 • Yukarıda sıralanmış olan 13 alandan en az birinde kanıtlanabilir deneyim (1-13)
 • Tercihen üniversite lisans derecesi
 • Raporlama konusunda deneyim
 • Bilgisayar okuryazarlığı ve ilgili programları etkin kullanma
 • İyi derecede Türkçe
 • Tercihen iyi derecede İngilizce
 Aranan Genel Nitelikler:
 • Türkiye’de sivil toplum aktörleri ve yerel ihtiyaçlar hakkında bilgi sahibi olma
 • Tercihen taban örgütleri ile ilgili deneyim sahibi olma

Yukarıdaki maddelerde bahsedilen alanlarda sivil toplum örgütlerine destek sağlayacak uzmanlar; Avrupa Birliği CV formatındaki İngilizce özgeçmişlerini, 2 Ocak 2018, saat 17.00’ye kadar, konu başlığına “Uzman havuzu başvurusu” yazarak  basvuru@sivildusun.eu adresine iletebilirler. Doldurmanız gereken özgeçmiş şablonuna buradan ulaşabilirsiniz.

Öz geçmişinizin yanında buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz formu doldurarak bize iletmenizi önemle rica ediyoruz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayın.