Buğdayın Akdeniz’deki yolculuğu konferans dizisi başlıyor

İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir tarihinin ve coğrafyasının Akdeniz merkezli olarak ele alınması konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında, Akdeniz’in ana tarımsal ürünleri olan zeytin, üzüm, buğday ve bu ürünlerin geçmişten bugüne Akdeniz Havzası’nda yarattığı etkilerin hikâyesini ele almaya devam ediyor. 2015 yılında Zeytinin Akdeniz’deki Yolculuğu, 2016 yılında Üzümün Akdeniz’deki Yolculuğu başlıklarıyla yapılan konferans dizileri, bu yıl Buğdayın […]

İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir tarihinin ve coğrafyasının Akdeniz merkezli olarak ele alınması konusunda yaptığı çalışmalar kapsamında, Akdeniz’in ana tarımsal ürünleri olan zeytin, üzüm, buğday ve bu ürünlerin geçmişten bugüne Akdeniz Havzası’nda yarattığı etkilerin hikâyesini ele almaya devam ediyor. 2015 yılında Zeytinin Akdeniz’deki Yolculuğu, 2016 yılında Üzümün Akdeniz’deki Yolculuğu başlıklarıyla yapılan konferans dizileri, bu yıl Buğdayın Akdeniz’deki Yolculuğu konferans dizisiyle sürdürüyor.

Buğdayın Akdeniz’deki Yolculuğu konferans dizisinin ilk konferansı, ‘Avcı-Toplayıcı/Topluluklardan Antik Çağ Uygarlıklarına Buğday’ başlığını taşıyor. Konferansta Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri, ‘Buğday ve Uygarlık’ başlığı altında yapacağı sunumda Güneybatı Asya yani Doğu Akdeniz, Mezopotamya ve Anadolu başta olmak üzere bütün Yakın veya Ortadoğu’da son avcı toplayıcılardan, ilk tarımcı köy topluluklarına geçişte buğday ve diğer tahılların etkisini aktaracaktır.

Yine Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Fatih Hakan Kaya ise ‘Akdeniz’de Roma İmparatorluğu’nun Tahıl Politikası ve Anadolu Granariumları’ başlığı altında M.Ö 508 yılında kurulan ve Akdeniz’in tamamına hükmedecek bir imparatorluk haline gelen Roma İmparatorluğu kentlerinin cazibe merkezi haline gelmesine paralel özellikle Mısır ve Suriye-Filistin gibi bölgelerden sevk edilecek olan hububat ya da tahılların iyi organize edilmiş bir taşıma ağıyla Roma merkez ve kentlerine ulaştırılması yanı sıra Anadolu kıyılarında inşa ettirdiği tahıl ambarları (Granarium) hakkında bilgileri paylaşacaktır.

BUĞDAYIN AKDENİZ’DEKİ YOLCULUĞU-I
AVCI-TOPLAYICI/TOPLULUKLARDAN ANTİK ÇAĞ UYGARLIKLARINA BUĞDAY
13 Mayıs 2017 Cumartesi Saat: 14.00
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi – İzmir
Moderatör
Doç. Dr. Alp Yücel Kaya
Konuşmacılar
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Uhri
Dr. Fatih Hakan Kaya