Toplum Merkezi Yöneticisi iş ilanı

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir. Hayata Destek’in hedefleri […]

Hayata Destek Derneği (STL), Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerini azaltma, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini en aza indirmek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek’in hedefleri doğrultusunda sürdürmekte olduğu stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek: STL, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin temel hak ve ihtiyaçlarına erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Geçim kaynağını destekleme amaçlı mesleki kurslar yürütmenin yanı sıra psiko-sosyal destek odaklı toplum merkezleri ve vaka yönetimi faaliyetleri yürüten mobil destek ekipleri aracılığıyla mültecilere doğrudan destek ulaştırmaktadır.
 • Çocuk Koruma: STL, Türkiye’de çocuk işçiliğini sorunuyla mücadele için risk altındaki çocuklara yönelik çalışmalar yürütmekte, bu konuda özellikle mevsimlik tarım alanında çalışan ya da çalışma potansiyeli olan çocuklara odaklanmaktadır. Mülteci krizi ile birlikte Türkiye’de çocuk işçiliğinin yeni bir boyut kazanmasıyla bu alandaki çalışmalara mülteci çocuklar da dâhil edilmiştir.
 • Acil Yardım: STL, olası bir afet durumunda, afetlerden etkilenen topluluklara ayni ve nakdi yardım sunarak acil yardım operasyonları yürütmektedir. Bu kapsamda gıda ve gıda dışı temel ihtiyaçların karşılanması, barınma koşullarının iyileştirilmesi yanı sıra su, sanitasyon ve hijyen ihtiyaçlarına cevap verilmesi hedeflenmektedir.
 • Sivil Toplumu Güçlendirme ve Ağ Oluşturma: STL, afet risk yönetimi ve etkili insani yardım çalışmaları için ihtiyaç duyulan sivil toplum kapasitesini güçlendirmek adına anahtar paydaşları bir araya getirmek için çalışır. Raporlama ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, kamu ve sivil toplum alanındaki ilgili paydaşlar ile aktif bir koordinasyon mekanizması oluşturularak Türkiye’de afete hazırlık, etkili müdahale ve risk yönetimi konularında iyileştirme sağlamayı amaçlanmaktadır.

Hayata Destek Derneği, Şanlıurfa sahasında çalışacak, Şanlıurfa’da yaşayan ya da yaşama imkanı olan Toplum Merkezi Yöneticisi olarak çalışacak ekip arkadaşı aramaktadır.

Ana Sorumluluk Alanları:

 • Hayata Destek Derneği Mülteci Destek Programı kapsamında Şanlıurfa’da bulunan Toplum Merkezi’nde ilgili proje aktivitelerini planlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yeni proje önerileri geliştirmek,
 • Projenin bütçe yönetimi, takibi ve planlamasını yapmak,
 • Mülteci profili çıkarmak, aktivite ve kurs ihtiyaçlarını belirlemek için kalite departmanı desteğiyle araştırma planlamak, uygulamak ve çıktıları analiz etmek,
 • İşbirliği yapılacak eğitim kurumları ve kursları belirlemek,
 • Proje ekibinin ve aktivitelerin idari ve programatik yönetim/süpervizyonunu yapmak,
 • Proje faaliyetleri için işleri tanımlamak, haftalık, aylık ve yıllık iş planlarını çıkarmak,
 • Proje bünyesindeki pozisyonların görev tanımlarını çıkarmak/güncel tutmak ve İnsan kaynakları departmanı ile ilgili pozisyonların işe alımı, oryantasyonu ve performans değerlendirmesini yapmak,
 • Proje çalışanlarının motivasyon ve sinerji içerisinde dernek davranış kurallarına uygun bir şekilde çalışmalarını sağlamak,
 • Finans, lojistik, İletişim, İnsan kaynakları, Kalite vb. birimlerle koordineli çalışmak. Süreçlerin dernek prosedürlerine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak ,
 • Yürütülen faaliyetlerin verisinin düzenli ve doğru şekilde tutulmasını sağlamak, gerekli raporları hazırlamak ve sunmak,
 • Düzenli olarak saha koordinatörü ve diğer birimlerle gerçekleştirilen toplantılara katılmak, projeler hakkında bilgi vermek,
 • Saha Koordinatörünün yönlendirmesi ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantılarına, eğitim ve çalıştaylara katılmak ve Derneği temsil etmek,
 • Saha Koordinatörü bilgisi dâhilinde proje ile ilgili olarak, bölgedeki mülki amirler, yerel yönetimler,  ulusal ve uluslararası STK’lar ve diğer paydaşlar ile görüşmek,
 • Hayata Destek Derneği ve Mülteci Destek Programı’nın stratejik planlarının oluşturulmasına ve uygulanmasına katkıda bulunmak,

Beklenen Tecrübe & Kişisel Özellikler:

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Mülteciler ile çalışmış ya da çalışmaya istekli,
 • Koruma programı kapsamındaki psikososyal destek, zihinsel sağlık, yaşam becerileri, sosyal uyum, yaygın eğitim ile ilgili bilgi ve/veya deneyime sahip,
 • Sahada proje ve ekip yönetimi konusunda en az 2 yıl deneyimli,
 • İngilizce ve Türkçe’yi yazılı ve sözlü olarak aktif kullanabilen,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • Planlama ve iş takibi konusunda başarılı,
 • Güçlü iletişim becerisi olan ve farklı kültürlerden kişiler ile çalışabilen,
 • Dernek ilkeleri ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,

Diğer Bilgiler

 • Sektör Sivil Toplum
 • Pozisyon Seviyesi Yönetici
 • Pozisyon Proje Yöneticisi
 • Eğitim Seviyesi Doktora, Yüksek Lisans, Üniversite
 • İş Tecrübesi (Yıl) 4-9
 • Yabancı Dil İngilizce (C2, Level 6, Advanced)

Başvuru ve ayrıntılı bilgi için tıklayın.