Nesin Matematik Köyü 2016 Sanat Yaz Okulu

01 Nisan 2016
Nesin Matematik Köyü, 2016 Sanat Yaz Okulu duyurusunu yayınladı: “İnsanı insan yapan matematik, felsefe ve sanattır, biri eksikse olmaz.” Tarih:   15 – 28 Ağustos 2016 (Köy’e geliş 14 Ağustos, Köy’den ayrılış 28 Ağustos). Amaç: Güncel sanat pratikleri ve kuramları üzerine çalışan uzmanlarla beraber bir üretim, analiz ve tartışma sürecine girmek. Sanatı neden, nasıl ve […]

Nesin Matematik Köyü, 2016 Sanat Yaz Okulu duyurusunu yayınladı: “İnsanı insan yapan matematik, felsefe ve sanattır, biri eksikse olmaz.”

Tarih:  

15 – 28 Ağustos 2016 (Köy’e geliş 14 Ağustos, Köy’den ayrılış 28 Ağustos).

Amaç:

Güncel sanat pratikleri ve kuramları üzerine çalışan uzmanlarla beraber bir üretim, analiz ve tartışma sürecine girmek. Sanatı neden, nasıl ve kim için ürettiğimizi tartışmak. Üretilen işi en etkili biçimde sunma yöntemlerini aramak. Portfolyo, sanatçı sunumu, sergileme teknikleri gibi sanatın sadece üretimi değil prezantasyonu konusunda da bilgi edinmek. Sanatçı olarak hayatı sürdürebilmenin koşullarını tartışmak. Sanat tarihi ve kuramları hakkında bilgi edinmek, düşünme, okuma ve yazma pratikleri geliştirmek.

Zaman Akışı:

Atölye çalışmaları çoğunluklu olarak üçer saat, kuramsal dersler ise ikişer saat olarak planlanmıştır. Ayrıntılar aşağıdaki çizelgededir.

Hedef kitle:

Grup 1 – Lise 3 ve 4’üncü sınıf öğrencileri ve üniversitelerin sanat bölümlerin 1 ve 2’nci sınıfında okuyan 17-21 yaş arasındaki öğrenciler tercih edilecektir. Ancak farklı yaş gruplarının başvuruları da değerlendirmeye alınacaktır. (Kontenjan 15 kişi)

Grup 2 – Üniversitelerin 3 ve 4. Sınıfları ile yüksek lisans düzeyini ve genç sanatçı ve sanatçı adaylarını hedefler. (Kontenjan 15 kişi)

Her iki gruba toplam 30 öğrenci alınacaktır, farklı atölye çalışmaları eş zamanlı olarak yürütülecektir. Bazı kuramsal dersler iki grup tarafından aynı anda alınabilecektir.

Koordinasyon: Işın Önol, nesinsanatkoyu@gmail.com

Eğitmenler:

AA: Doç. Dr. Almıla Akdağ Sala, Amsterdam/Istanbul

BB: Dr. Burçak Bingöl, sanatçı, İstanbul

GA: Doç. Gülçin Aksoy, Mimar Sinan Üniversitesi

EK: Yrd. Doç. Evrim Kavcar, Öğretim Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi

EKO: MPhil. Erden Kosova, sanat yazarı, İstanbul

IE: Işıl Eğrikavuk, öğretim görevlisi, Bilgi Üniversitesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü

IÖ: MFA.MAS. Işın Önol, doktor adayı, okutman,  Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi

RK: Raziye Kubat, Sanatçı

SU: Dr. Seher Uysal, sanat yazarı, üreticisi

SY: Seçil Yersel, sanatçı

TT: Doç. Tuğçe Tuna, dans sanatçısı, koreograf, MSGSÜ, Çağdaş Dans Anasanat Dalı Başkanı

Ücret:

Yaz okulunun ücreti, dört öğün yemek, konaklama, dersler, her türlü temel ihtiyaçlar ve sanat malzemeleri dahil koğuşlar için 1.610 TL, çadırlar için 1.190 TL’dir. Geziler ücrete dahil değildir. Burs talep eden öğrencilere ihtiyaçları oranında burs sağlanacaktır.

Kontenjan: 30 kişi

Sorularınız için: Ceren Aydın (cerenaydin@nesinvakfi.org)

Başvuru:

Başvuru formu için tıklayınız. Lütfen başvuru formunuzla birlikte yazı ve sanatsal çalışmalarınızdan derlediğiniz en fazla 5 işten oluşan dijital portfolyonuzu nesinsanatkoyu@gmail.com gönderiniz.

Kayıt: Belli aralıklarla başvurular değerlendirilir ve sonuçları e-postayla iletilir. Ödeme ve kayıtla ilgili tüm işlemler başvurunuz kabul edildikten sonra yapılacaktır.

Program/Dersler:

Performans Atölyesi: Işıl Eğrikavuk

Görsel Kültür: Seher Uysal

Sanat ile Siyaset Arasında Temaslar – Sanat Tarihi Aracılığıyla Eleştirel Bir Yolculuk: Erden Kosova

Portfolyo Hazırlama/Sanatçı Sunumu: Işın Önol

Yazma/Çizme Atölyesi (Sanatçı Kitapları): Gülçin Aksoy

Oluşturma/Dönüştürme (üç boyutlu üretim atölyesi): Evrim Kavcar

Seramik Atölyesi: Burçak Bingöl

İz Peşinde / Baskı Atölyesi: Raziye Kubat

Bakma/Görme Atölyesi: Seçil Yersel

İçinde Yaşadığım Mekan: Beden: Tuğçe Tuna

nesinlogo

Ayrıntılı ders içerikleri:

Endüstri Devriminden Büyük Veri’ye Görsel Kültür, Almıla Akdağ Salah

Bu ders dizisinde Endüstri Devrimi ile birlikte başlayarak görme duygusunun 19. ve 20. yüzyıllarda sanatçılar, psikologlar, bilişsel bilimciler ve bilgisayar bilimcileri tarafından nasıl irdelendiğine değineceğiz. Görme duygusunun batı dünyasında tuttuğu yeri, görme teorilerini, görme pratiklerini, görselliğin günümüzdeki yerini araştırmak için başlangıç (ve bitiş) noktamız Görsel Kültür Çalışmaları’nın neden ve nasıl ortaya çıktığı olacak. Bu sorulara yanıt ararken internetin yaygınlaşması ve sosyal medya ile hayatımıza giren selfie çılgınlığımızdan tutun sosyal ağların yardımıyla paylaştığımız milyonlarca fotoğraf ve resmin hayatımızda, sanatta, toplumdaki yerine kadar pek çok konuya dokunacağız.

Yazma-Çizme Atölyesi, Gülçin Aksoy

Yazmak ve çizmek eylemlerine odaklanan bu atölye çalışmasında bu iki ifade alanı yan yana deneyimlenecektir. Gördüğünü çizebilmenin ya da betimleyip yazabilmenin ötesinde, yazmak ve çizmek eylemlerinin gündelik yaşama eklediği bilgi ve algı üzerine odaklanılacaktır. Çizginin ifade olanakları çizerek, yazının ifade olanakları ise alıntı, slogan veya duvar yazısı gibi görselleşebilecektir ki ‘çizgi’ yazmak  eylemi ile çizmek eyleminin ortak noktasıdır.

Kimi kez kâğıda, kimi kez duvara, kimi kez doğaya yazarak-çizerek ifade olanaklarını geliştireceğimiz bir atölye çalışması gerçekleştirilecektir. Atölye süreci, bir günlük çizer gibi veya bir günlük yazar gibi veya yazılmış-çizilmiş, yapıştırılmış çıkartılmış bir günlük gibi baştan bir günlük olmaya aday deneyim alanı olacaktır. Atölye süresi iki haftadır.

Oluşturma/Dönüştürme, Evrim Kavcar

1972’de, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda Beuys’un, iki öğrencisiyle birlikte meydandan çöpleri süpürme eylemi, süpürülen çöpler ve süpürgenin kendisiyle birlikte sanat yapıtına dönüşür. “Herkesin bir sanatçı olduğunu söyleyen Beuys” diye yapılan alıntılar, güncel sanat konuşmalarının en tanıdık alıntılarındandır. Gündelik yaşamın sanat yapıtına dönüştürülme macerası, aynı zamanda sanatın tanımlarındaki değişimin de macerasıdır. Bir çakıl taşı ve ufak bir bademi hayal gücü ile birleştiren ve başka yapıtlara dönüştüren Miro; rüzgarda dağılacak, güneş çıkınca eriyecek, zamanla ve doğayla dönüşecek yapılar oluşturan Andy Goldsworthy; bir pisuarın bağlamını değiştirip sanat dünyasına hazır yapıt olarak sunan Duchamp; 500 gönüllü ile bir dağı yerinden oynatan Francis Alys… Bu ders, gündelik yaşamı sanat yapıtına dönüştüren sanatçıların “dönüştürme” süreçlerindeki düşünselliğin ve pratiğin izini sürer. “Gündelik”, “süreç”, “geçicilik”, “bağlam”, “ilişkisellik”, “mekana özgülük” gibi terimler, seçilen işler üzerinden okunur. Gündelik olandan sanat yapıtı oluşturma ve dönüştürme teknikleri mercek altına alınır. Örnekler üzerinden tartışılan yöntemler oyuncul ve deneysel şekillerde uygulamalara dönüşür.

NOT: Bu ders için okuma metinleri dersi seçen öğrencilere gönderilecektir.

Performans Atölyesi, Işıl Eğrikavuk

Ders, bir güncel sanat anlatım dili olarak performans konusu ile ilgilenir. Öğrencilere performans sanatıyla ilgili bilgi verilip sanat tarihindeki uygulamaları üzerinde tartışılacak, uygulama yöntemleri üzerine iki hafta sürecek olan yoğun bir atölye çalışması yapılacaktır. İki haftalık atölye sonrasında, performans sunumları hedeflenmektedir.

Seramik Atölyesi / Günlük Kullanım Objeleri Üretmek ve Seramiğin Bugünkü Kullanımı, Burçak Bingöl

Bir haftalık atölye süresince öğrencilere seramiğin tarihçesi, kullanım alanları, bicim ve işlev ilişkisi üzerine bilgi verilerek çağdaş örnekler sunulacaktır. Uygulama aşamasında, çamur hazırlama,  malzemeleri tanıma, temel şekillendirme teknikleri gösterilerek, Köy’de kullanılmak üzere, günlük kullanım objeleri üretilecektir.

Sanat ile Siyaset Arasında Temaslar – Sanat Tarihi Aracılığıyla Eleştirel Bir Yolculuk, Erden Kosova

Kuramsal olan bu ders bir hafta sürecektir. Sanat tarihi üzerinden sanat ve siyaset arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir sanat eleştirisi atölyesidir. Ders için hazırlık okumaları önerilecektir.

Portfolyo Hazırlama/Sanatçı Sunumu, Işın Önol

Sanatçının üretim sürecindeki zorluklar, iş üretimi ile kısıtlı kalmıyor: yarışmalara, misafir sanatçı ve eğitim programlarına, sergilere, fuarlara, ve çeşitli etkinliklere başvurularla çile devam ediyor. Günlerimizi, aylarımızı vererek çok çeşitli malzemelerle ürettiğimiz sanatsal çalışmalarımızı küçük bir portfolyo içinde nasıl görünür kılarız?

Bu atölye çalışması, yarışma, eğitim programları, sergi ve benzeri başvurular için portfolyo hazırlama deneyimi üzerinde yoğunlaşıyor. Ders içinde içerik ve görsel anlamda çeşitli portfolyo örnekleri sunup eleştirerek, sanatçıların ve sanatçı adaylarının işlerini yazılı, sözlü ve görsel olarak sunumlarına dair öneriler getireceğiz.

Görsel Kültür, Seher Uysal

Görme eylemine ilişkin bilindik genel geçer kabuller vardır, bazı şeyleri diğerlerine göre daha çabuk algılarız, ya da belli bir noktayı daha iyi görürüz. Bazen göz görüntüleri tamamlar, olaylar arasında bağ kurar, bazen de kişi üzerinde oyunlar oynar. Binlerce görüntünün aktığı, görüntülerle sarmalandığımız bir çağda edilgenliği kıracak nasıl görüntüler elde edebiliriz? Gördüklerimizi ve kendimizi nasıl farklı şekillerde ifade eder ve kurgularız? Aynı şeye bakan insanlar ve makineler nasıl farklı görür ve ifade eder?

Atölyenin hedefleri, görme eylemine ilişkin edilgenliği kırmak, daha oyuncul ve sorgulayan bir bakış kazanmak. Zaman, boyut, okuma, görme biçimlerine ilişkin yorumlar getirmek olan bu atölye çalışması dört gün sürecektir.

Bakma/Görme Atölyesi, Seçil Yersel

Nesin Sanat Köyü’ne gelirken yanınızda getireceğiniz bir fotoğraf, bir ses ve bir obje ile uzun soluklu bir ilişkiye geçebilir miyiz? Zihinsel ve teorik yapının bizi hızlıca ele geçirmesine izin vermeden, görme ve algılama biçimlerimizi zorlayarak, imgelerin bizler de yarattığı anlatı üzerinden montajlama yolu ile bir kurguya yol açmayı deneyeceğiz. Bu atölyenin sonunda bize eşlik eden bu üç malzemeyi köye emanet edip, kendi yolculuklarına çıkmalarına izin vereceğiz. Not: Bu atölye için fotoğraf, ses ve objeye dair daha detaylı bilgi ve olası okuma notları öğrencilere gönderilecektir.

İz Peşinde/Baskı Atölyesi, Raziye Kubat

Sert bir yüzeye çizgiler oyarak desen yapma anlamına gelen ‘kazı resim’ (gravür) , sanatın en eski tekniklerinden biri olarak kabul edilir. İnsanın sert cisimler üzerine desen oyma eğilimi paleotik devirlerden beri görülmektedir. Kaya, boynuz ve kemik gibi malzemeler üzerine sivri bir aletin çekiçlenmesiyle meydana getirilen çizgiler, bugünkü sanatçının kol kuvvetiyle ittiği çelik kalemin (burin) bakır levha üzerinde meydana getirdiği çizgilerle aynı yapıdadır.

Asıl ‘baskı sanatı’ ise kâğıdın icadını beklemiştir. Kâğıdın bulunuşu ile bugünkü baskı sanatının temelleri atılarak, dolgun el yapımı kâğıt, yoğun siyah mürekkep gibi malzemelerle yapılan baskılar, çelik kalem ile çalışan ustalar için yepyeni bir anlatım aracı olmuştur.

Baskı atölyemiz, çeşitli malzemelerin kullanılmasına elverişli, her türlü boyuta imkan veren, gravür – linol (muşamba) – ahşap baskı tekniği ile gelişen sonsuz deney ve olanakları “eşlikçi sanatçı” yönüyle yıllardır bu alanda da çalışmalarını sürdüren Raziye Kubat eşliğinde başlıyor.

Katılımcıların görsel birikimine göre, baskıya giriş öncesi, *desen, *komposizyon, *siyah-beyaz lavi çalışması gibi ön çalışmalar yapılarak her katılımcının brikim ve ihtiyacına göre öneriler sunulacak.

‘İçinde Yaşadığım Mekan: Beden’, Tuğçe Tuna

Hareketin enerjisindeki tavrı, mekan ve zamanla olan ilişkisi güncel hareket teknikleri yanı sıra doğaçlama metodları aracılığı ve somatik teoriler ile incelenerek, beden koordinasyonunu ve fiziksel kapasitesini geliştirmeye odaklanılır. Hareket mekaniği ve duyusal algı üzerine yoğunlaşarak, bireyin fiziksel alışkanlıklarının anlaşılması, analiz edilip geliştirilmesi, beden ve zihin arasındaki bağın derinleştirilmesi hedeflenmektedir.

Nesin Matematik Köyü