Kurumsal Gelişim Modeli ve Özdeğerlendirme Rehberi’ne Dair Detaylar Bu Videoda…

06 Haziran 2024
STGM sivil toplum örgütlerinin Kurumsal Gelişim Modeli ve Özdeğerlendirme Rehberi’ni daha etkili faydalanabilmesi için uzmanların katılımıyla bir video içeriği oluşturdu.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği, BİRLİKTE Destek Programı kapsamında hazırladığı “Kurumsal Gelişim Modeli”ni güncelleyerek yeni dönem katılımcılarıyla uygulamaya başladı. Bu güncellemeyle birlikte sivil toplum örgütleri için Özdeğerlendirme Rehberi de hazırlandı.

STGM ve alanındaki pek çok uzmanın yıllara dayanan deneyimini barındıran ve BİRLİKTE tarafından önerilen bu model ve süreç, Türkiye’deki hatta dünyadaki pek çok sivil toplum örgütünün kurumsallaşmasında izleyebileceği, biraz meşakkatli ama oldukça etkili bir yol haritası.

Burada önerilen model, aslen örgütlerin yönetişim, stratejik planlama, iletişim, kaynaklar, izleme, değerlendirme ve örgütsel öğrenme gibi asli yönetim alanlarında bir sistem yaklaşımı geliştirebilmeleri için bir mevcut durum değerlendirmesi yapmalarını ve bu değerlendirmeye dayalı iyileştirmeler için bir yol haritası belirlemelerini hedefliyor.  Bu model STÖ’lerin bu bakış açısıyla örgütteki mevcut durumu, güçlü ve iyileştirmeye açık yönlerini değerlendirmelerine olanak sağlayan bir özdeğerlendirme yöntemine dayanıyor.

Özdeğerlendirme yönteminde sürece program mentorları (ya da herhangi bir dış uzman) kolaylaştırıcı olarak eşlik etse de, aslen değerlendirme yapan örgütün kendisidir. Özdeğerlendirmede kullanılmak üzere, modeli esas alan, her yönetim alanı için belli soru setlerini, puanlama ve değerlendirme bölümlerini, önceliklendirme matrisini ve iyileştirme planlama şablonunu içeren BİRLİKTE Özdeğerlendirme Aracı hazırlanmıştır. Süreci deneyimlemek isteyen örgütler bu rehberdeki açıklamalardan hareketle kendi özdeğerlendirme süreçlerini yürütebilirler.

Örgütsel yapılarını güçlendirmek için yol kat etmek isteyen STÖ’lere ilham vermesi ve yol göstermesi için hazırlanan rehbere bu linkten ulaşabilirsiniz. Rehberle ilgili uzmanların yorumlarıyla hazırlanan video içeriğine ise buradan ulaşabilirsiniz.