Greenpeace İletişim Uzmanı Arıyor

Greenpeace, iletişim planlarının, stratejilerinin, içeriklerinin ve raporlarının hazırlanmasından sorumlu olacak iletişim uzmanı ekip arkadaşı arıyor.

İş Unvanı: İletişim Uzmanı

Raporlama Yaptığı Pozisyon: Program Direktörü

Çalışma Yeri: İstanbul

İş Tanımı:

           A. Proje İletişimi ve Mobilizasyon

 • Hedef kitle merkezli iletişim ve katılım stratejileri ve planlarını geliştirmek
 • Projelerin hikayeleştirme süreçlerini yürütmek ve geliştirmek
 • Saha çalışması yapılması gerektiği durumlarda, sahada araştırma faaliyetlerinde etkin rol almak ve röportajlar gerçekleştirmekB. Örgütsel İletişim 
 • Kurumun dış görünürlüğü ile ilgili iletişim stratejilerine katkı sağlamak
 • Kurumsal ve proje iletişimi stratejilerinin geliştirilmesinde ve uygulanmasında Bölüm Yöneticisine yardımcı olmak.
 • Proje hedeflerini desteklemek ve gerekli tüm metinleri yazmak ve/veya düzenlemek
 • Greenpeace’i yönetimin uygun görmesi halinde temsil etmek ve gerektiğinde organizasyon sözcüsü olarak görev yapmak.
 • Greenpeace küresel faaliyetlerini ve gelişmeleri takip etmek, ilgili kişileri ve yerleri bilgilendirmek
 • Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamakC. Kriz ve Müdahale Süreçlerinin Yönetimi
 • Yönetim, kriz ve müdahale sürecine girmeye karar verdiğinde, ilgili bütçe sahipleriyle koordinasyon içinde görev yapmak
 • Küresel organizasyonla birlikte raporlama ve değerlendirme yapmak ve alınması planlanan aksiyonların onayını almak
 • Müdahale süreciyle ilgili projeler geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak, onayını almak ve uygulamak/uygulatmakD. Proje Ekiplerinde Çalışmak

        1) Dijital Etkileşim

 • İletişim planlarının, stratejilerinin, içeriklerinin ve raporlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olmak

    2) Medya Yönetimi

 • Gazeteciler ve diğer medya aktörleriyle ağı genişletmek
 • Soru-Cevap ve iç iletişim hatlarını yönetmek
 • Kurumun ve projelerin medya görünürlüğünü sağlama
 • Projeler ve kurum için hedeflerle uyumlu performans göstergelerini hazırlamak

        3) Ağ Oluşturma 

 • Projelerin hedeflerini desteklemek amacıyla küresel organizasyon, tüm üçüncü kişi ve kurumlarla ilişki yönetimini sağlamak
 • Yukarıda belirtilenler dışında yöneticisi tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, proje bütçelerini takip etmek ve bütçe çalışmalarında bölüm yöneticisine katkı sağlamak
Aranan Nitelikler
 • Yabancı Dil: İleri seviyede İngilizce konuşma, okuma, yazma
 • Eğitim: İletişim Fakültesi ya da çalışma alanı ile ilgili bir fakülte mezuniyeti
 • Program: Medya izleme, takip ve raporlama programlarını kullanma
 • Bilgi: Bir ya da birden fazla iletişim disiplininde uzmanlık bilgisine ve deneyimine sahip olmak. Yenilikçi konseptler, medya araçları ve stratejileri konusunda bilgi sahibi olmak. STK ve proje çalışmalarında bilgi sahibi olmak
 • Deneyim: 6-8 yıl arası alan deneyimine, tercihen 1-2 yıl proje deneyimine sahip olmak

Gerekli Beceri ve Yetenekler

 • Mükemmel yazılı, sözlü ve kişilerarası iletişim becerileri
 • Sorumluluk alanı dahilinde inisiyatif kullanabilme ve karar alabilme becerisi
 • Takım çalışması ve işbirliği becerisi
 • İyi planlama, organizasyon ve proje yürütme becerisi
 • Etkili ve şeffaf iletişim becerisi
 • Kavramsal ve yaratıcı düşünce becerisi

Başvuru Süreci

 • Adayların, CV’lerini ecelik@greenpeace.org mail adresine konu kısmına ilan başlığını yazarak iletmeleri gerekmektedir.
 • CV’lerin adayın adı soyadı yazacak şekilde adlandırılması ve başvuru sırasında bu ilanı nereden gördüklerini mailde bildirmeleri gerekmektedir.
 • Sadece ilk elemeyi geçen adaylarla iletişim kurulacaktır.
 • Referans Kodu: 123
  Başvurunuzu referans kodu ile eposta adresine iletiniz.
 • Son başvuru tarihi: 12 Mart 2024