HEVİ LGBTİ+ Derneği İzleme Değerlendirme Uzmanı Arıyor

HEVİ LGBTİ+ Derneği, 'Mülteci LGBTİ+ Programı' kapsamında yarı zamanlı istihdam için Mülteci Hakları Program İzleme Değerlendirme Uzmanı çalışma arkadaşı arıyor.

İş Tanımı:

İzleme Değerlendirme Uzmanı Pozisyonu, HEVİ LGBTİ+ Derneği’nin Mülteci Hakları Programının faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, faaliyet verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması, faaliyetlere ilişkin verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlanmasına dair iş ve süreçlerini desteklemek üzere tasarlanmıştır. 

 • Veri tabanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, veri girişlerinin yapılması, yapılan veri girişlerinin kontrolü ile veri güvenilirliği ile ilgili her türlü işlerin yerine getirilmesi,
 • Programın sunduğu hizmet ve faaliyetlerle ilgili izleme göstergelerini oluşturmak,
 • İzleme verilerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması, belgelenmesi ve saklanması, 
 • Sahadaki izleme ve değerlendirme süreçleri çerçevesinde gerekli olan izleme değerlendirme araçlarını (anket, odak grup görüşmesi, bireysel görüşme vb.) hazırlamak
 • Programda belirlenen aktivitelerin yararlanıcılara etkisini ölçmek,
 • Program faaliyetlerinin verimliliğinin, kalitesinin ve hesap verilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili ekiplerle çalışarak tavsiye ve öneriler oluşturmak.
 • Programın sunduğu hizmet ve faaliyetlerle ilgili izleme verilerine dayalı analizler yapmak ve periyodik raporlar hazırlamak,
 • Izleme ve değerlendirme süreçlerini etkileyebilecek olası sorunları belirlemek ve uygun çözüm önerileri sunmak,
 • Programla ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken periyodik raporların hazırlanmasında destek vermek
 • Program Koordinatörü ve Program ekibini aşağıdaki konnularda desteklemek:
 • Görüşmeler yaparak programın geliştirilmesine katkı sunacak geri bildirimler toplamak,
 • İzleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında kendisine verilecek ilgili diğer işleri yapmak.

Aranan Nitelikler:

 • Eğitim: Üniversitelerin Sosyal Bilimler bölümlerinden birinden lisans derecesinde mezun olmak 
 • Deneyim: İlgili bir alanda en az 3 yıl çalışma tecrübesi,
 • Dil: İleri düzeyde İngilizce anlama, konuşma ve yazma becerileri,

Bilgisayar Becerisi: 

 • Nitel ve nicel araştırma teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Powerpoint) iyi derecede kullanabilen,
 • Temel seviyede SQL ve veri görselleştirme bilgisi olması tercih sebebidir
 • Proje uygulamalarında izleme ve değerlendirme (süreçleri, ilgili kavramlar ve araçlar konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak
 • Programları kullanarak veri analizi ve görselleştirme yetkinliğine sahip olmak.

Ek Yetkinlikler

 • Tercihen Mülteci ve göçmen LGBTİ+ alanında deneyimli olmak.
 • Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili bilgi sahibi olmak ve LGBTİ+ hakları alanında çalışma motivasyonu taşımak.
 • İşbirliğine açık olmak ve sorumluluk paylaşma duygusuna sahip olmak.
 • HEVİ LGBTİ+ Derneği’nin ilke, değer ve iç politika belgelerini anlamak ve bunlara bağlı olmak.
 • Gerektiğinde şehir dışı seyahat edebilecek olmak.

Çalışma Şekli: 

 • Hibrit/Uzaktan
 • Çalışma Süresi:
 • 12 ay

İlgili Yazılar

Tüm Haberler