AB TACSO 3 AB Sivil Toplum Rehberleri_Sivil Toplum Araştırması

02 Şubat 2024
AB TACSO 3 Projesi, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) adına, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü (DG NEAR) Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Sivil Topluma AB Desteği Rehberleri 2021-2027 (AB Rehberleri) kapsamında yürüttüğü araştırmanın ikincisini düzenliyor.

AB Rehberleri ve Araştırma Raporu sivil toplum için elverişli yasal ve finansal ortam, sivil toplum-kamu iş birliği ve sivil toplum örgütlerinin kapasiteleri olmak üzere üç bölümden oluşmakta. Bu ikinci araştırma, mevcut durumu AB Rehberleri uyarınca 2023 yılına göre değerlendirmeyi ve 2021’deki temel durumla karşılaştırmayı amaçlıyor. Bu değerlendirme ve karşılaştırma, bölgemizde sivil toplumun nasıl değiştiğine dair temel bilgiler sağlayacak. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, AB’nin Batı Balkanlar ve Türkiye’deki AB üyeliğine yönelik ilerlemeye ilişkin değerlendirmesine ışık tutacak.

Anket linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Anketi Türkçe doldurabilirsiniz. Anketi Türkçe doldurmak için anketin ana sayfasında sağ üst köşede bulunan dil seçeneklerinden “Türkçe”yi seçebilirsiniz.

Bu ankete vereceğiniz yanıtlar aynı zamanda AB’nin önümüzdeki yıllarda sivil topluma vereceği destek konusunda da AB’ye bilgi sağlayacak.

AB Rehberleri’ne ilişkin daha fazla bilgiye ve 2021 yılı için yayınlanan Batı Balkanlar ve Türkiye Temel Araştırma Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Anket anonim olup, toplanan veriler yalnızca analiz ve raporlama amacıyla AB TACSO 3 ekibi tarafından kullanılacaktır.

Anketi doldurmak için son gün 16 Şubat, Cuma.