Dijital Yenilikler, Teknolojiler ve Sağlık Hakkı Diyalog Toplantısı

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği, Etkiniz Avrupa Birliği Programı desteği ile 6 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilecek "Dijital Yenilikler, Teknolojiler ve Sağlık Hakkı" diyalog toplantısına davet ediyor. Toplantıya hak temelli alanda çalışan sivil toplum örgütü temsilcileri, aktivistler, sağlık alanında çalışan profesyoneller, öğrenciler, akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Katılımcılar ile, dijital yeniliklerin ve teknolojilerin sağlık hakkı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışılacak olup dijital teknolojilerin sağlık hakkı alanında toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesine yönelik öneriler üzerinde durulacak.

Toplantı Konu Başlıkları

-Dijital teknolojilerin, sağlık hizmetlerine erişiminin mevcut durumu
-Dijital teknolojilerin, sağlık hizmetlerinin kalitesine katkısı
-Dijital teknolojilerin, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği
-Dijital teknolojilerin, sağlık hizmetlerinin eşitliği sağlamadaki rolü
-Dijital teknolojilerin toplumsal cinsiyet  eşitliğinin güçlenmesine katkıları

-Dijital yeniliklerin ve teknolojilerin sağlık hakkı üzerindeki etkilerini insan hakları açısından nasıl değerlendirebiliriz?
-Dijital yeniliklerin ve teknolojilerin sağlık hakkını korumaya ve geliştirmeye yönelik insan hakları odaklı stratejiler nasıl geliştirilebilir?
-Katılımcı sivil toplum kuruluşları kendi aralarında nasıl bir iş birliği yaratarak izleme çalışmaları yapabilir?

Özetle; toplantının amacına uygun olarak, katılımcılar tarafından elde edilen görüş ve öneriler değerlendirilerek, insan hakları izleme stratejileri doğrultusunda bir yol haritası oluşturulması hedeflenmektedir. Bu yol haritası, katılımcı aktörlerin, dijital yeniliklerin ve teknolojilerin sağlık hakkı üzerindeki etkilerini daha etkin bir şekilde izlemelerine ve bu etkilerin insan haklarına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamalarına yardımcı olacaktır.

**Bu toplantı,  Etkiniz AB Programı kapsamında Avrupa Birliği finansal desteği ile düzenlenmiştir. Bu toplantı içeriğinden yalnızca Kadınsa Derneği sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

Toplantı Bilgileri

Yer: Zoom (Giriş linkine buradan ulaşabilirsiniz.)

Toplantı Kimliği: 834 8288 5807
Parola: 827448

Tarih: 6 Şubat 2024

Saat: 20.00-22.00 

Başvuru formu için tıklayınız.