Gençlik Servisleri Merkezi Derneği Finans ve Satın Alma Uzmanı Arıyor

Gençlik Servisleri Merkezi Derneği, uygulama süresi 36 ay olan ve 1 Mart 2024 tarihinde başlayacak projede görev almak üzere tam zamanlı 'Finans ve Satın Alma Uzmanı' ekip arkadaşı arıyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen ve Gençlik Servisleri Merkezi Derneği ve Türkiye Avrupa Vakfı‘nın eş başvuranlar olduğu Anlamlı ve Kapsayıcı Gençlik Katılımının Geliştirilmesi Projesi, gençlerin yerel düzeyde demokratik yaşama aktif katılımının artırılmasına katkı sağlamayı ve Türkiye’de genç dostu kapsayıcı belediye yönetiminin geliştirilmesi için, yerel demokrasinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Proje Süresi: 36 Ay
Sözleşme Türü: Tam Zamanlı
Çalışma Yeri: Ankara

İş Tanımı
 • Proje dokümanı ile belirlenmiş olan kıriter ve iş planlarına uygun olarak, proje takvimine sadık şekilde hizmet ve mal alımlarının gerçekleştirilmesi,
 • Hizmet ve mal alım süreçlerine dair tüm dokümanların oluşturulması ve satın alım süreçlerinin yönetilmesi,
 • Projeyle ilgili konularda toplantılara aksatmadan katılınması,
 • Finansal süreçlerinin şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yönetilmesi,
 • Üçüncü taraflara yapılan mali yardımlar (alt hibe) ile ilgili satın alma süreçlerinin yönetilmesi ve hibe alan kurumlara teknik destek verilmesi,
 • Proje Direktörü Asistanı ile ekip toplantılarını organize edilmesi,
 • Yapılan hizmet alımlarının kalitesini kontrol edilmesi ve raporlamalarının yapılması,
 • Arşivleme ve dokümantasyon, ihale ve şartname hazırlama işlerinin titizlikle yürütülmesi,
 • Aylık olarak projenin fon sağlayıcılarına ve proje ortaklarına finansal raporlamaların yapılması,
 • Proje etkinliklerinin gerçekleştirilmesi için gerekli satın almaların verimlilik ve etkinlik esaslarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması,
 • Faaliyet bütçelerinin hazırlanmasında Proje Direktörüne destek olunması,
 • Gerektiğinde diğer ekip üyelerine destek verilmesi.
 • KDV muafiyetiyle ilgili tecrübeye sahip olması.
Aranan Nitelikler
 • En az lisans düzeyinde üniversite mezunu –işletme – iktisat mezunu olmak,
 • Hibe ve alt hibe konusunda tecrübeli olmak,
 • Avrupa Birliği hibe programlarından en az 2 yıl satın alma ve finansal süreçleri yönetme tecrübesine sahip olmak,
 • Çok iyi derecede (yazılı ve sözlü) İngilizce bilmek, MS Office uygulamaları ve dijital toplantı ve sunum programlarına hakim, iletişimi güçlü, sonuç odaklı, ekip çalışmasına yatkın olmak,
 • Zaman yönetimi, planlama ve organizasyon, problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • Seyahat engeline sahip olmamak.
 • İnsan hakları ve hak savunuculuğu konularında farkındalık sahibi olmak,
 • Ankara’da ikamet ediyor olmak,
 • Seyahat engeli olmaması.

Adayların referans verecekleri kişilerin bilgilerinin de yer aldığı İngilizce ve/veya Türkçe özgeçmişlerini, konu satırına “Finans ve Satın Alma Uzmanı” yazarak en geç 29.01.2024 saat 23.59’a kadar gsm@gsm.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar yüz yüze görüşmeye davet edilecektir.