İsviçre Büyükelçiliği 2024 Yılı İnsan Hakları Proje Teklif Çağrısı

İsviçre Büyükelçiliği, 2024 yılı insan hakları alanındaki proje teklif çağrısını duyurdu. Büyükelçilik, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve refahı, ifade özgürlüğü ve demokrasi, dinler arası veya kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi gibi konularda başvuruları bekliyor.

2024’te Büyükelçilik, Türkiye’deki insan haklarını ve sivil toplumu güçlendirmeyi amaçlayan birkaç küçük projeye destek verecek. Büyükelçilik kendi ilkeleri doğrultusunda özellikle kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ve refahı, ifade özgürlüğü ve demokrasi, dinler arası veya kültürlerarası diyaloğun geliştirilmesi gibi konularla ilgilenmekte.

Projeler uzun vadeli dönüşümü hedeflemelidir.  Bu bağlamda, Türk toplumu hakkında derinlemesine bilgi sahibi yerel derneklere ve yerel STK’lara öncelik verilecektir. Büyük şehir merkezlerinden uzak veya kırsal alanlardaki projeler önceliklidir.

Göçmenlik ile ilgili tüm projeler (göçmenler ve mülteci hakları da dahil olmak üzere) bu çağrının kapsamı dışındadır ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Projelerin Büyükelçilik tarafından finansmanı maksimum 150.000 TL‘dir. Bu finansal destek ile hali hazırda devam eden bir etkinlik veya yeni bir proje finanse edilebilir; ancak tüm projenin en geç Kasım 2024’de bitmiş olması gerekmektedir.

Başvurular 31 Ocak 2024 Cuma günü saat 23:59’a (Türkiye saati) kadar ank.projectsankara@eda.admin.ch adresine 1 sayfa proje özeti ve ayrıca 1 sayfa bütçe teklifi şeklinde sunulmalıdır. Elçilik herhangi özel bir proje başvuru formu sunmamaktadır, başvuru sahipleri diledikleri şekilde 1 sayfalık proje özeti sunmakta özgürdürler. Ancak 1 sayfalık proje özeti aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:

– Ne? (projenin teması, hangi faaliyetler yapılacak? ‘beklenen sonuçlar’)

– Neden? (hangi özel ihtiyaç ele alındı, ihtiyacın önemi, öngörülen sonuç)

– Kim? (projeyi uygulayan kurum, ortaklar ve yaralanıcı gruplar hakkında bilgi)

– Nerede ve ne zaman? (konum ve zaman çerçevesi)

– Ne kadar? (ihtiyaç duyulan miktar; projenin detaylı bütçesini belirten ek bir belgenin sunulması zorunludur)

Başvuru sahipleri ilave olarak gerekli gördükleri ek bilgileri sunabilirler. Ancak, bir sayfalık proje özeti ve bütçe teklifi başvurunun olmazsa olmaz parçalarıdır. Bir sayfalık proje özeti ve bütçe teklifinin sunulmaması, başvurunun geçersiz sayılmasına neden olacaktır. Proje konusu ve bütçe teklifi İngilizce, Türkçe, Fransızca, veya Almanca dillerden birinde sunulabilir.

Lütfen dikkat: Tekliflerin alınması üzerine Büyükelçilik proje hakkında daha fazla bilgi almak için sizinle iletişime geçebilir. Bu, projenizin seçileceği anlamına gelmemektedir.

İlgili Yazılar

Tüm Haberler