TEDMEM Eğitim Araştırmaları Uzmanı Arıyor

Türk Eğitim Derneği'nin düşünce kuruluşu TEDMEM, Koordinatöre ve/veya Direktöre bağlı olarak çalışacak Eğitim Araştırmaları Uzmanı arıyor. İlana son başvuru tarihi 23 Mart.
İş tanımı

Eğitim Araştırmaları Uzmanının Koordinatöre ve/veya Direktöre bağlı olarak aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenir:

 • Eğitim politikaları, yasal düzenlemeler, planlar ve projeksiyon çalışmaları ile alan uygulamalarını aktif olarak izlemek; bu konularda paydaşların çalışmalarına katkı sağlayacak değerlendirme, eleştiri ve önerileri içeren görüş yazıları hazırlamak.
 • Ulusal ve uluslararası alanda eğitimle ilgili gelişmeleri ve eğilimleri izlemek; Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer kuruluşlar tarafından yayımlanan veri, istatistik ve raporlar ile OECD, UNESCO, Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirme, analiz ve raporları sistematik olarak izlemek, uluslararası eğitim değerlendirmelerinin sonuçlarını derlemek, Türkiye ile ilgili olası çıkarım ve değerlendirmeleri yapmak, gerektiğinde bunlara ilişkin bilgi notları ve/veya sunumlar hazırlamak.
 • TEDMEM’in yıllık çalışma programının oluşturulması için görüş ve öneriler geliştirmek, çalışma programında yer alan araştırma, değerlendirme, görüş oluşturma ve raporlama çalışmalarını bağımsız olarak veya diğer uzmanlarla işbirliği yaparak yürütmek.
 • Dâhil olduğu araştırma, analiz, değerlendirme ve raporlama çalışmalarının yürütülmesi veya sonuçlarının paylaşımı ile belirlenen konularda yapıcı bir tartışma/paylaşım ortamı oluşturmak amacıyla toplantı ve konferans organizasyonu düzenlemek, düzenlenmesine katkı sağlamak.
 • Hazırlanan analiz, araştırma, değerlendirme, görüş, bilgi notu ve benzeri çalışmaların kamuoyu ile paylaşımı için içerik oluşturmak, basın danışmanı ve kurumsal iletişim direktörlüğü ile iş birliği yapmak.
 • TEDMEM’i çeşitli etkinliklerde ve iş birliklerinde temsil etmek.
Adaylarda Aranan Özellikler
 • Eğitim: Tercihen eğitim bilimleri ve öğretmenlik alanlarında olmak üzere en az yüksek lisans derecesine sahip olmak (Adayın deneyim ve ilgisine bağlı olarak öğretmenlik alanları dışında uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve ekonomi gibi sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans derecesi olanlar da değerlendirmeye alınabilir.) Doktora derslerini tamamlamış olmak veya doktora derecesini almış olmak tercih sebebidir.
 • Deneyim: En az 2 yıl olmak üzere rapor yazma ve araştırma becerilerinin kullanıldığını gösteren profesyonel ve/veya akademik deneyim.
 • Bilgi/Beceri:
  • Kendini sözlü ve yazılı olarak akıcı, anlaşılır, dil kurallarıyla uyumlu ve güçlü bir biçimde ifade edebilme,
  • Alandaki araştırma, rapor ve diğer yayınları sentezleyebilme,
  • İyi düzeyde İngilizce bilme (alanyazını takip etme, sentezleme, yazılı veya sözlü olarak ifade edebilmek için yeterli düzeyde),
  • Ekip çalışması ve işbirliği yapabilme,
  • İyi düzeyde Microsoft Word, Excel, Powerpoint, çevrimiçi toplantı/çalışma programlarını kullanabilme,
  • Tercihen çeşitli nitel veya nicel araştırma yöntemlerini uygulayabilme,
  • Tercihen yaygın olarak bilinen istatistiksel analiz programlarını kullanabilme.

Çalışma Yeri ve Şekli: Pozisyon, Ankara’da tam zamanlı ve yüz yüze çalışmayı gerektirmektedir.

 • İlgili pozisyona başvuracak adayların tercihen Ankara’da ikamet etmesi gerekmektedir.

Başvuru ile birlikte sunulması istenen belgeler/bilgiler:

 • Lisans ve yüksek lisans mezuniyet alanlarını gösteren belgeler,
 • 600 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmış; bu pozisyonla ilgilenme nedenlerinizi ve TEDMEM’e yapabileceğiniz katkıları anlatan bir niyet mektubu,
 • Daha önceki iş veya akademik çalışmalar gereği hazırlanmış/yayınlanmış bir yazı örneği,
 • Özgeçmiş,
 • Akademik ve/veya profesyonel çalışmalarınıza ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri ile bu kişilerle olan iş ilişkisinin/akademik ilişkinin veya neden bilgi sahibi olarak referans gösterildiğinin bir cümle ile ifade edilmesi.
Başvuru

Başvuru yapılan pozisyon için e-posta konu başlığında “TEDMEM Eğitim Araştırmaları Uzmanı” notu açıkça belirtilerek, başvuruda istenen belgelerin en geç 23 Mart 2023 tarihine kadar info@tedmem.org adresine gönderilmesi gerekmektedir.