Göç Araştırmaları Derneği’nin ‘Göç ve Deprem – Durum Tespit Raporu’ Yayınlandı

16 Mart 2023
Göç Araştırmaları Derneği (GAR), yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrasında mülteci ve göçmenlerin durumunu tespit etmek üzere bir rapor hazırladı. Bu raporda, ilk olarak metodolojik konulara kısaca değinilip ardından önce depremin yarattığı genel sorunlar, sonraki bölümde ise “deprem sonrasında yerinden edilme, göç ve barınma” konusu tartışılıyor.

GAR, depremin ilk haftasında edindiği bilgilerden yola çıkarak 11 Şubat 2023 tarihinde “Depremde Göçmen ve Mültecilere Dair Durum Tespiti” başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlk durum tespiti raporunda göçmen ve mültecilerin karşı karşıya kaldığı iki ana sorunun nefret söylemi ve düşmanlaştırma ile barınma olduğu belirtilmişti. Her iki sorunun da deprem bölgesinde ve deprem sonrası göç ettikleri yerlerde mekânsal ayrışma ve dışlanmaya yol açabileceğine dikkat çekilmiş; bu nedenle ilerleyen dönemlerde daha ayrıntılı bir izleme ve sistematik raporlamanın yapılması gerektiği ifade edilmişti.

Bu ihtiyaçtan hareketle, 23-27 Şubat tarihleri arasında, Kahramanmaraş’tan başlayarak Mersin’e uzanan bölgede beş günlük bir izleme faaliyeti gerçekleştirildi. Bu raporun amacı da izleme sırasında edinilen bilgilerden yola çıkarak depremden etkilenmiş mülteci ve göçmenlerin yaşadıkları sorunları ve bu sorunlar karşısında geliştirdikleri çözümleri sistematik bir şekilde sunmak. Ayrıca, uzun süreceği belli olan afet müdahalesi sürecinde, göç ve iltica alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin, ilgili kamu kurumlarının ve sivil dayanışma ağlarının göçmen ve mülteciler için daha kapsayıcı afet müdahale süreçlerini geliştirebilmek için neler yapabileceğini tartışmak.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.