Göç Araştırmaları Derneği: Göç ve Deprem – Durum Tespit Raporu

Göç Araştırmaları Derneği (GAR) tarafından, yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrasında mülteci ve göçmenlerin durumunu tespit etmek üzere bir rapor hazırlandı. Bu raporda, ilk olarak metodolojik konulara kısaca değinilip ardından önce depremin yarattığı genel sorunlar, sonraki bölümde ise “deprem sonrasında yerinden edilme, göç ve barınma” konusu tartışılıyor.