Doğal Afet Durumlarında İnsanların Korunması ile İlgili IASC Operasyonel Kılavuz İlkeleri

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Birleşmiş Milletler ve BM dışı insani yardım ortaklarından oluşan bir kurumlar arası forum IASC’in (Inter-Agency Standing Committee) 2011 yılında hazırladığı “Doğal Afet Durumlarında İnsanların Korunması ile İlgili IASC Operasyonel Kılavuz İlkeleri”ni Türkçe’ye çevirdi. Kılavuzda, doğal afetlerin insan haklarını nasıl etkilediği ve afet durumlarında insan hakları temelli yaklaşımın nasıl hayata geçirileceği ele alınıyor. 

“Doğal Afet Durumlarında İnsanların Korunması ile İlgili IASC Operasyonel Kılavuz İlkeleri” başlıklı kılavuzda, doğal afet durumlarından insanların korunması ile ilgili ilkeler 4 grup altında ele alınıyor. Bu gruplar şöyle;

  • Yaşamın korunması, kişi güvenliği ve fiziksel bütünlüğü ve ile bağları
  • Gıda, sağlık, barınak ve eğitim sağlanmasına ilişkin hakların korunması
  • Barınma, arazi ve mülkiyet, geçim kaynakları ve orta ve yüksek öğretim ile ilgili hakların korunması
  • Belgelendirme, hareket, aile bağlarını yeniden tesisi, ifade ve görüş ve seçimlerle ilgili hakların korunması

Kılavuz, Avrupa Birliğinin finansal desteğiyle TÜSEV ile ortaklaşa yürütülen “Örgütlenme Özgürlüğü ’nün İzlenmesi Projesi” kapsamında Politika İzleme Uzmanı Hakan Ataman tarafından çevrildi.

Kılavuza  buradan ulaşabilirsiniz.

Inter-Agency Standing Committee Hakkında 

IASC, 1991’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 46/182 sayılı kararıyla yürürlüğe giren ve politika oluşturmak, stratejik öncelikler belirlemek ve insani krizlere yanıt olarak kaynakları seferber etmek için 18 kuruluşun ve konsorsiyumun yönetici başkanlarını bir araya getiren bir forumdur.