Doğal Afet Durumlarında İnsanların Korunması ile İlgili IASC Operasyonel Kılavuz İlkeleri

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Birleşmiş Milletler ve BM dışı insani yardım ortaklarından oluşan bir kurumlar arası forum IASC’in (Inter-Agency Standing Committee) 2011 yılında hazırladığı “Doğal Afet Durumlarında İnsanların Korunması ile İlgili IASC Operasyonel Kılavuz İlkeleri”ni Türkçe’ye çevirdi.