Dünya Doktorları Derneği Hatay’da Sosyal Çalışma Görevlisi Arıyor

Dünya Doktorları Derneği, Türkiye'de yeni gerçekleşmiş olan depreme yönelik acil müdahale projesi kapsamında oluşan insan kaynakları açığını doldurmak için Hatay'da görev almak üzere Sosyal Çalışma Görevlisi arıyor.

Sözleşme Türü: Belirli Süreli İş Sözleşmesi
Başlangıç tarihi: En kısa sürede

Hiyerarşi ve Görev Yeri

Bu işe alım süreci Türkiye’de yeni gerçekleşmiş olan depreme yönelik acil müdahale projesi kapsamında oluşan insan kaynakları açığını doldurmak için yürütülmektedir. İstihdam ilgili projenin fonlanmasına bağlı olarak gerçekleşecektir. Konaklama DDD tarafından konteynırlarda sağlanacaktır. Durumun aciliyetinden dolayı sahada gönüllü çalışmaya istekli kişilerin başvurusu özellikle teşvik edilmektedir.

Saha alanlarına sık seyahat eden Sosyal Çalışma Görevlisi (Case Worker) Hatay’da Saha Yöneticisi(Field Coordinator) ve Koruma Görevlisi(Protection Officer)’ne bağlı olarak çalışır.

Görevler ve Sorumluluklar

Programlama

 • Koruma vakalarını tespit etmek için saha değerlendirmesini yürütür ve özel tıbbi ihtiyaçları olan aşırı hassas bireyler veya haneleri takip eder,
 • Zamanında yanıt sağlamak için vaka yönetim döngüsü sırasında doğrudan faydalanıcılarla iletişim kurar,
 • Yardım sağlanan vakaları izler, inceler ve takip eder.

Koordinasyon ve Temsil

 • Bir Koruma Görevlisi tarafından harici servis sağlayıcılara sevk edilen vakaları izler,
 • Birey ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak için proje ekibinin diğer üyeleriyle işbirliği yapar,
 • Haftalık vaka yönetim komitesini planlar ve tüm ilgili belge ve dosyaları hazırlar,

Raporlama

 • Proje göstergelerine göre Koruma Görevlisine uygulanan tüm faaliyetlere dair aylık raporları sağlar,
 • Faaliyetlerin devamlı izlenmesine dayalı olarak, projelerden öğrenilen derslerin ve başarı hikayelerinin ilgili yöneticilere belgelenmesini ve raporlanmasını sağlar,
 • Her bir faaliyetin belgelenmesinin bağışçı gerekliliklerine uyumlu olmasını sağlar.

Risk Faktörlerinin Analizi, Tespiti ve Azaltılması

 • PSS (Psiko-Sosyal Destek) Görevlisi, Sağlık ve SRH Danışmanları ve Koruma Görevlisi ile işbirliği içinde, hedef faydalanıcıların sağlık ve koruma statüsünü etkileyen olası risk faktörlerini araştırır ve tespit eder.
 • Gerektiğinde, olası risk faktörlerini azaltmak ve/veya yok etmek için diğer paydaşlarla işbirliği yapar.

Önleyici Tedbirleri Geliştirme ve Uygulama

 • Sağlık ve SRH Danışmanları, PSS (Psiko-Sosyal destek görevlisi) ve Koruma Görevlisi ile işbirliği içinde, topluluk içinde yapılacak yenilikçi koruyucu sağlık ve korumayla ilgili müdahaleler ve faaliyetleri geliştirir ve uygular.

Diğer Görevler

 • Kurum içi çalışma toplantılarına katılır,
 • Güvenlikle ilgili sorunları yöneticisine rapor eder,
 • Saha gezileri ve DDD faaliyetlerinin operasyonel organizasyonuna destek olur
 • Yöneticisi tarafından talep edilen diğer ilgili görevlerin yerine getirilmesi.
Aranan Özellikler

Eğitim
Sosyal Hizmetler, Danışmanlık, Psikoloji veya Sosyoloji alanında Üniversite diploması

Deneyim
Benzer bir pozisyonda 1-2 yıllık deneyim

Diller
Zorunlu: Arapça, Türkçe
Tercih edilen: İngilizce

Gerekli Beceriler

 • İnsanlarla etkin konuşabilme yeteneği, sözlü ve yazılı iletişim becerileri
 • Kurum politikalarına uygun karar alabilme becerisi
 • Sağlık sorunlarına karşı hassas yaklaşım
 • Zor durumlarla karşılaşan insanlara karşı empati gösterebilme
 • İnisiyatif alma ve sorun çözme yeteneği
 • Birden fazla projede üzerinde çalışıyorsanız, zaman yönetme becerileri
 • Belirlenen hedefleri başarmak için stratejik düşünme yeteneği ve yaratıcılık
 • Araştırma becerileri

Gerekli Genel Nitelikler

Diplomatik;
Değişen şartlara adapte olma kapasitesi ve esnekliği,
Uluslararası alanda çalışma ve uzmanlarla işbirliği yapma yeteneği,
Çok kültürlü ortama aşinalık.

Başvuru için tıklayınız.