Mülteci-Der Arapça Tercüman Arıyor

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), yürüttüğü faaliyetler kapsamındaki iş ve süreçlerde Türkçe ve Arapça dillerinde yazılı ve sözlü tercüme yapacak bir ekip arkadaşı arıyor.

İş Tanımı: Bu pozisyonda çalışacak ekip üyesi, kurumun belirlediği hizmet politikası ve iş süreçleri çerçevesinde, ilgili üst sorumluya bağlı olarak; bireysel ve grup bazında koruma, hukuk danışmanlığı ve birlikte yaşama dair Türkiye genelinde yürütülen Mülteci-Der faaliyetlerine katılan, danışmanlık ve destek sunulan kişilere yönelik aşağıda belirtilen hizmetlerin sağlamaktan sorumludur. 

Görev ve Sorumluluklar
 • Arapça konuşan bireysel başvuruculara koruma ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yüz yüze veya telefonla veya yazılı bir şekilde verilen hukuk ve koruma danışmanlığı hizmetlerinde düzgün ve etkin bir şekilde sözlü ve yazılı Türkçe-Arapça çeviri hizmetini sağlamak, gerekli takipleri gerçekleştirmek;
 • Mülteci-Der görevlilerinin diğer illerde ve geri gönderme merkezlerinde Arapça konuşan mülteci, sığınmacı, göçmenlerle yapacağı görüşmelere eşlik etmek; 
 • Vaka yönetiminde, vaka yönetimi sorumlusu ile başvurucu arasındaki iletişimi sağlamak için gerekli Türkçe-Arapça çeviri hizmetini düzgün ve etkin bir şekilde sağlamak;
 • Mülteci-Der tarafından gerçekleştirilecek diğer çalışmalarda, gerektiği hallerde Türkçe-Arapça çeviri hizmetini düzgün ve etkin bir şekilde sağlamak;
 • Hak ve hizmetler konusunda bilgilendirme ve diğer yazılı materyallerin Arapçaya çeviri hizmetini düzgün ve etkin bir şekilde sağlamak;
 • Başvuruculara ait Arapça kişisel belgelerin sözlü ve gerektiğinde yazılı tercümesi yapmak; 
 • Gerektiğinde başvuruculara kamu kurumları ve diğer paydaşlarla ilgili işlemleri için eşlik etmek;
 • Gerektiğinde Adli Yardım avukatlarının Arapça konuşan müvekkilleri ile iletişimi için Arapça-Türkçe tercüme desteği vermek;
 • Görevlendirme halinde, yerel, ulusal ve uluslararası ilgili toplantı, eğitim, atölye çalışması vb. çalışmalara katılmak;
 • Mülteci-Der’in amaçları, hedefleri, temel ilke ve değerlerini doğrultusunda savunuculuk faaliyetlerini desteklemek;
 • İnsan hakları, insan onuruna saygılı olmak ve bunun tüm çalışanlarca içselleştirilmesine katkı sunmak; bu kapsamda belirlenen Mülteci-Der’in çalışma ilkeleri, amaçları, hedefleri, çalışma yöntemleri ile ilgili politika ve prosedürlere uygun davranmak, uygun olmayan davranışları kurum üst yönetimine bildirmek ve bu politika ve prosedürlerin güncellenmesine destek vermek;
 • Geri bildirim ve şikayet mekanizmalarının etkili işlemesi için gerekli desteği vermek; 
 • Mülteci-Der çalışmalarının sürdürülebilirliğini sağlamak için ihtiyaç analizi çalışmalarına ve yeni proje tasarımına destek vermek;
 • Dernek çalışmaları kapsamında verilen diğer işleri yerine getirmek.
Aranan Nitelikler
 • İnsan haklarına, insan onuruna ve farklılıklara saygıyı içselleştirmiş olmak,
 • Derneğin değer ve çalışma ilkelerine ve kurum kültürüne uyum sağlayabilecek,
 • Arapça ve Türkçe dillerinde ileri düzeyde okuma, yazma ve konuşma bilgisi ve çevirmenlik deneyimine sahip olmak,
 • Sahada çalışmaya açık olmak,
 • Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak,
 • Tercihen üniversite mezunu olmak,
 • Özel ihtiyaç sahibi hassas bireylerle çalışma konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
 • Göç ve iltica alanında koruma konusunda çalışma deneyimine sahip olmak,
 • Yazılı ve sözlü olarak ifade, raporlama ve dokümantasyon becerisine sahip olmak,
 • Gerektiğinde esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, 
 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,
 • Ekip üyeleriyle ve tüm paydaşlarla insan hakları ve onuruna saygı çerçevesinde etkili iletişim kurabilecek,
 • Tercihen sivil toplum alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışmış olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve tercihen Yeminli Tercüman belgesine sahip olmak.
Başvuru Yöntemi: 

Bu pozisyon için başvurmak isteyenlerin Özgeçmiş ve Türkçe Niyet Mektubu ile  “Arapça–A-2023” başlığıyla ve ofis@multeci.org.tr adresine e-mail yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. Bu ilan, 10 Ocak 2023 tarihine kadar açık kalacaktır. Bu tarihten sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Özgeçmiş ve niyet mektubunun her ikisini de içermeyen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu pozisyona atanan kişi, kurumun İzmir’de bulunan ofisine bağlı olarak çalışacaktır; bu çalışma kapsamında seyahatler söz konusu olacaktır. 

EK BİLGİ

 • Bu pozisyon için 2 kişi alınacaktır. Uygun niteliklere sahip adayların belirlenmesi halinde, işe başlama tarihi Şubat 2023’tür. Çalışma süresi 1 (bir) yıldır. 
 • Arapça Tercümanın görev yeri, kurumun İzmir’deki ofisi olmakla birlikte İzmir içinde ve diğer şehirlerde yapılacak faaliyetlere katılımı beklenecektir.   
  • Kadın adayların başvurusu teşvik edilmektedir. 
 •  “07.04.2016 tarih, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, bu ilana yapacağınız başvuru ile özgeçmiş ve niyet mektubuyla, Mültecilerle Dayanışma Derneği ile paylaşılacak kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, saklanması ve dernek içinde ilgili kişilerle paylaşımını ve başvurular elektronik ortamda yapıldığı için yurtdışı ile paylaşımı konularında KVKK kapsamında açık onamlarını vermiş olacaktır. Kısa listeye kalanlar dışındakilerin verileri pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında imha edilecektir. Kısa listeye kalıp, mülakata davet edilen adaylar içinde kişisel verilerinin kayıtlardan silinmesini isteyenler, pozisyon için yapılacak iş alımı süreci sonrasında, kayıtlarının imha edilmesi hakkına sahiptirler. 
 • Özgeçmişin adayın eğitim geçmişi ve çalışma tecrübeleri; varsa bildiği yabancı diller ve bu dillerdeki sözlü ve yazılı beceri seviyesi; mevcut ikamet ili ve iletişim bilgileri; 2 referans kişisinin isim ve iletişim bilgilerine dair hususları içermesi gerekmektedir.  
 • Niyet mektubunun adayın pozisyon için neden uygun olduğuna, beklentileri ve kuruma ve hizmetlerine yönelik olası katkısına ve neden kurumumuzda çalışmak istediğine ilişkin bilgileri içermesi beklenmektedir. 
 • İlk değerlendirmelerden sonra sadece kısa listeye kalan adaylarla irtibat kurulacak ve ayrıca mülakat yapılacaktır.